Holmens årsstämma 2015 hålls torsdagen den 16 april i Stockholm. Här finner du den information du behöver inför stämman.


Kategorier: Holmen , Finanser

2015-03-11

 

Kallelse till årsstämman

Aktieägarna i Holmen Aktiebolag (publ) (org.nr 556001-3301) kallas till årsstämma torsdagen den 16 april 2015 kl 15.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång Royal), Stallgatan 6, Stockholm.

 

Läs hela kallelsen

 

Anmälan till årsstämman

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 10 april 2015, dels anmäla sig hos bolaget senast fredagen den 10 april 2015, helst före kl 17.00.

 

Anmälan kan också göras per telefon 08-666 21 11.

 

Fullmakt

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden. Sådan omregistrering måste vara verkställd fredagen den 10 april 2015. 

 

Till fullmaktsformuläret

 

Handlingar inför årsstämman

Information om valberedningens respektive styrelsens förslag m m finner du här på vår webbplats. 

 

Till handlingar inför årsstämman

 

 

 

 Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019