Holmens årsredovisning 2017 med hållbarhetsredovisning finns från och med idag tillgänglig på www.holmen.com/rapporter.


Kategorier: Finanser , Hållbarhet

2018-03-20


Tryckt svensk version av årsredovisningen distribueras med post till aktieägare under vecka 12 och engelsk version under vecka 14. Redovisningen kan även beställas på www.holmen.com eller på tel. 08-666 21 00.

Denna information är sådan information som Holmen AB är skyldigt att offentliggör enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 mars 2018 kl.10.00.Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019