Kategorier: Holmen Skog , Om skog

2010-12-17

 

 

Årets vinnare av Holmen Skogs gallringspris inom region Norrköping är JB:s Skogstjänst. Sedan flera år delas priset ut för att lyfta fram goda insatser inom skogsbruket.

 

 Årets gallrare 2010

 

– Priset delas ut för att lyfta fram goda insatser inom skogsbruket, berättar Per Olsson, skogschef vid Holmen Skog region Norrköping. Bedömningen bygger på en systematisk uppföljning av regionens samtliga gallringsgrupper under ett års tid.

 

Vid bedömningen har hänsyn tagits till såväl biologiska resultat som kvalitets- och produktionsresultat. Under året har 40 gallringsgrupper på Holmen Skogs Norrköpingsregion följts upp systematiskt där faktorer som avverkningskvalitet, stubbhöjder, andel stickvägar med mera kontrollerats. Totalt har drygt 200 gallringstrakter undersökts. Årets vinnare är JB:s Skogstjänst.

 

Motiveringen lyder:

"JB:s Skogstjänst får priset "bästa gallringsgrupp 2010" för ett kvalitetsmässigt väl genomfört gallringsarbete med låg skadenivå och högklassig virkestillredning. "

 

Tidigare år har följande vinnare utsetts:

2009 Nilssons Skog & Entreprenad

2008 JK Skördartjänst AB

2007 JB:s Skogstjänst AB

2006 JB:s Skogstjänst AB

2005 Ingen vinnare pga stormen Gudrun

2004 Holmen Skog EVA-laget

2003 Fågelsund Skog AB

2002 Yxefall Skogsavverkning AB

 

 Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019