Årets vinnare av Holmen Skogs gallringspris inom region Norrköping är JB:s Skogstjänst. Företagets ägare är Tom Boklund och Kenneth Johansson, Mönsterås. Sedan flera år delas priset ut för att lyfta fram goda insatser inom skogsbruket.


Kategorier: Holmen Skog , Om skog

2012-12-19

– Priset delas ut för att lyfta fram goda insatser inom skogsbruket, berättar Per Olsson, skogschef vid Holmen Skog region Norrköping. Bedömningen bygger på en systematisk uppföljning av regionens samtliga gallringsgrupper under ett års tid. Vid bedömningen har hänsyn tagits till såväl biologiska resultat som kvalitets- och produktionsresultat. Under året har mer än 40 gallringsgrupper på Holmen Skogs Norrköpingsregion följts upp systematiskt där faktorer som avverkningskvalitet, stubbhöjder, andel stickvägar med mera kontrollerats. Totalt har drygt 220 gallringstrakter undersökts. Årets vinnare är JB:s Skogstjänst som arbetar vid distrikt Vimmerby. Vinnare 2011 var JC Gallringstjänst AB.

 

Från vänster: Kenneth Johansson, Robert Runesson, Per Olsson och Tom Boklund.

Från vänster syns: Kenneth Johansson (ägare av JB:s skogstjänst), Robert Runesson (skotarförare), Per Olsson (Holmens Skogs skogschef inom region Norrköping) och Tom Boklund (ägare JB:s skogstjänst).

 

Motiveringen lyder: ”JB:S Skogstjänst får priset ”bästa gallringsgrupp 2012” för ett kvalitetsmässigt väl genomfört gallringsarbete med låg skadenivå och högklassig virkestillredning.”

 

Som vinnare vid regionens distrikt har följande utsetts: 

Örebro              Markus och Mikael Bergvall

Sörmland         Proskog Sverige AB (Claes Hermansson)

Norrköping       Fredrik och Björn Skogsavverkningar AB (Fredrik Ahl och

                           Björn Johansson)

Tranås              Sommens Skogstjänst AB (Mikael Johansson och Ingemar Ljung)

Vimmerby         JB:s Skogstjänst (Tom Boklund och Kenneth Johansson)

Egen Skog       Eva-laget (Holmen Skogs egen maskin med anställda förare).

 

 Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019