Viltbetesskador kan vara ett stort problem – men det finns åtgärder som kan rädda dina plantor. Se film om hur du kan tackla betesskador eller läs Peter Christofferssons, verksamhetsutvecklare för skogsskötsel och vilt på Holmen, bästa tips för att undvika att drabbas alltför hårt av betande vilt.


Kategorier: Holmen Skog , Om skog

2018-10-09

Få en överblick och välj rätt åtgärd
Skaffa dig en bra samlad bild av betestrycket i området. Många åtgärder för viltanpassning är kostsamma, så överväg om det lönar sig att viltanpassa föryngringen av ett bestånd.

Var aktiv i jaktens utformning
Medverka aktivt i exempelvis älgförvaltningsområden eller älg- och kronskötselområden för att sätta rätt avskjutningsnivåer med betesinventeringar och fodertillgång som grund. Se till att de som jagar når uppsatta avskjutningsmål. Kan jakten bedrivas på ett mer effektivt sätt eller finns det någon annat som kan göras för att nå rätt jakttryck. Kanske ta in fler jägare med stort jaktintresse?

Föryngra med tall på tallmarker
Förutom att tall är ett viktigt träslag för skogsbruket – så är det också ett viktigt foder för klövvilt. Genom att så tall på lämpliga marker får man upp många tallplantor som både ger goda förutsättningar för högkvalitativt timmer och större foderutbud.

Röj rätt
Är det högt betestryck kan det vara nödvändigt att röja senare eller till tätare förband än vad man skulle göra vid lagom betestryck. Spara rönn, asp, sälg och ek vid röjningen. De är viktiga i viltets foderutbud. Är det rikligt med dessa trädslag så glesa ut dem vid röjning men städa inte bort dem helt.

Viltrepellenter – en sista utväg
Viltrepellenter kan användas i begränsad omfattning i ett långsiktigt lönsamt skogsbruk, men är dyrt och arbetsintensivt. Ska ses som en sista utväg att få upp ny skog.

Se film!

Så här kan du kan tackla viltbetesskador i din skog. Se filmen här:Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019