2017-03-27 11:30:00 DEBATT. Aktuella digitala data om skogen behövs för en växande bioekonomi. Därför måste staten i samverkan med näringslivet omgående påbörja en ny rikstäckande laserskanning av Sverige, skriver 14 företrädare för skogsnäringen.
Källa: Altinget

2017-03-27 10:01:26 Holmen har avtalat om att förvärva Linghems sågverk från nuvarande ägaren Rörvik Timber. Sågverket har en ny såglinje med kapacitet att producera 75 000 kubikmeter per år.
Källa: Papper och Massa

2017-03-26 14:21:52 Rörvik Timber avvecklades under hyfsat värdiga former. Det blev ingen konkurs.
Källa: ATL Lantbrukets Affärstidning

2017-03-25 10:47:00 Vilka vd:ar står högt i kurs och vilka gör det inte? Ska börsen upp eller ned? Vi har hittat svar i årets årsredovisningar från investmentbolagen.
Källa: di.se

2017-03-25 10:10:39 Den långa tid det tar att få tillstånd att framställa bergkross vållar problem när till exempel skogsbilvägar ska byggas. Skogforsk har studerat ledtiderna och ger förslag på hur de kan kortas.
Källa: ATL Lantbrukets Affärstidning

1345

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Besöksadress: Strandvägen 1, Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2017