2017-09-07 16:31:32 Svenska kraftnät ansvarar enligt lag (2003:436) för att upphandla en effektreserv. Den kan aktiveras av Svenska kraftnät vid extrema effektsituationer vintertid och omfattar både elproduktion och förbrukningsreduktion.
Källa: Cision Wire

2017-09-07 15:15:00 Det är aktuellt med nya förhandlingar om stora markområden för renbete i Härjedalen. Den här gången för att avtala om reservområden, inför klimatets förändring.
Källa: Länstidningen Östersund Premium

2017-09-07 12:33:00 Innovationer kräver att även trä och papper lönar sig Nettoexportvärdet från skogen låg under 2016 på 125 miljarder kronor, samtidigt lades endast 4,2 miljarder på forskning och innovation.
Källa: NTT Woodnet

2017-09-07 11:33:36 Sveriges yta består av 70% skog och är vår största bioekonomiska tillgång. Nettoexportvärdet under 2016 låg på 125 miljarder kronor, samtidigt lades endast 4,2 miljarder på forskning och innovation.
Källa: Cision Wire

2017-09-06 11:20:54 STOCKHOLM (Direkt) Det mesta går Holmens väg.
Källa: Avanza

1345

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2017