Pressmeddelanden och nyheter från Holmen

Pressmeddelanden


2016-10-31 Annica Bresky, som fram till nu varit affärsområdeschef för Iggesund Paperboard, lämnar Holmen och går till ett nytt uppdrag inom Stora Enso som chef för division Consumer Board. Annica Bresky lämn...

2016-10-26 Kvartal Januari-september Helår Mkr 3-16 2-16 3-15 2016 2015 2015 Nettoomsättning 3 810 3 937 4 0...

2016-09-23 Holmens valberedning ska enligt bolagsstämmans beslut bestå av styrelsens  ordförande samt en representant för var och en av bolagets röstmässigt tre största  aktieägare per den 31 augusti varje år...

2016-08-17 Kvartal Januari-juni Helår Mkr 2-16 1-16 2-15 2016 2015 2015 Nettoomsättning 3 937 3 828 4 139 7 ...

Nyheter


2016-12-05 Skogsfastigheterna blir allt dyrare. De stora värdena gör det allt svårare att fullt ut kompensera syskon när någon ska ta över familjens gård och skog. Det viktiga är att först göra en noggrann ma...

2016-11-28 När 9,5 hektar tallskog på ön Björkön skulle skördas var utmaningen uppenbar. Hur skulle timret fraktas därifrån? Lösningen blev att anlägga en isväg över havet. – Vi tackar aldrig nej till ett upp...

2016-11-15 Först var det Svenska Designpriset. På måndagskvällen den 14 november vann Holmen Papers kundmagasin ”Paper” det svenska Publishingpriset 2016.

2016-11-11 Under morgonen den 11 november upptäcktes ett stort antal fiskar flytande i Motala Ström i Norrkö...

Rapporter


2016-10-26 Kvartal Januari-september Helår Mkr 3-16 2-16 3-15 2016 2015 2015 Nettoomsättning 3 810 3 937 4 0...

2016-08-17 Kvartal Januari-juni Helår Mkr 2-16 1-16 2-15 2016 2015 2015 Nettoomsättning 3 937 3 828 4 139 7 ...

2016-04-26 Kvartal Helår Mkr 1-16 4-15 1-15 2015 Nettoomsättning 3 828 3 689 4 154 16 014 Rörelseresultat ex...

2016-03-22 Holmens årsredovisning 2015 med hållbarhetsredovisning finns från och med idag på www.holmen.com/rapporter. Tryckt svensk version av årsredovisningen distribueras med post till aktieägare under vec...

Presskontakter
Kommunikationsdirektör
Ingela Carlsson Holmen
Mobil: +46 70 212 97 12
Avdelning: K-stab Kommunikation
Strandvägen 1
P.O. Box 5407 SE-114 84 Stockholm
Sweden / Sverige
Marknad- och kommunikationschef
Jeanette Tretten Holmen Skog
Telefon: +46 11 23 61 90
Mobil: +46 70 386 04 06
Avdelning: Stab marknad och kommunikation
Vattengränden 2
601 88 Norrköping
Sweden
Communications Director
Jonas Lindell Holmen Paper
Telefon: +46 11 23 62 11
Mobil: +46 70 323 20 13
Fax: +46 11 23 60 30
Avdelning: Communication
Vattengränden 2
SE-601 88 Norrköping
Sweden / Sverige
Public Relations Manager
Staffan Sjöberg Iggesund Paperboard
Telefon: +46 650 282 56
Mobil: +46 70 306 48 00
Avdelning: Marknadskommunikation

Kalender

  • 2017-02-08
  • Bokslutsrapport 2016
  • 2017-03-27
  • Årsstämma 2017
  • 2017-05-03
  • Delårsrapport jan-mar
  • 2017-08-17
  • Delårsrapport jan-jun
  • 2017-10-24
  • Delårsrapport jan-sep

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Besöksadress: Strandvägen 1, Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 • Logga in
 • Cookies
 • Sök

© Holmen Group 2016