Pressmeddelanden och nyheter från Holmen

Pressmeddelanden


2017-08-17 Kvartal Januari-juni Helår    Mkr 2-17 1-17 2-16 2017 2016 2016 Nettoomsättning 4 148 4 131 3 937...

2017-07-12 Chefsåklagare Alf Johansson vid Riksenheten mot korruption har idag beslutat lägga ner förundersö...

2017-05-03 Kvartal Helår Mkr 1-17 4-16 1-16 2016 Nettoomsättning 4 131 3 937 3 828 15 513 Rörelseresultat ex...

2017-04-05 Holmens ekonomiska rapportering 2018 sker enligt följande: 30 januari       Bokslutsrapport för 2...

Nyheter


2017-10-13 I Friggesund i Hälsingland finns en av världens mest moderna skogsplantskolor. Här odlar Holmen p...

2017-10-12 Röjning lönar sig alltid eftersom tillväxten fördelas på färre träd. Men för att röja ungskog krävs rätt kunskap och kompetens.

2017-10-12 Magnus Aretorn, skogsvårdschef på Holmen skogs region Mitt, är expert på att plantera skog. Vi följde med honom ut i skogen i Hassela för att få hans bästa planteringsråd.

2017-10-06 När Sveriges yrkesverksamma högskoleingenjörer röstar fram sina drömarbetsgivare placerar sig Hol...

Rapporter


2017-08-17 Kvartal Januari-juni Helår    Mkr 2-17 1-17 2-16 2017 2016 2016 Nettoomsättning 4 148 4 131 3 937...

2017-05-03 Kvartal Helår Mkr 1-17 4-16 1-16 2016 Nettoomsättning 4 131 3 937 3 828 15 513 Rörelseresultat ex...

2017-02-08 Kvartal Helår Mkr 4-16 3-16 4-15 2016 2015 Nettoomsättning 3 937 3 810 3 689 15 513 16 014 Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster 579 520 376 2 162 1 700 Rörelseresultat 579 520 -555 1 930...

2016-10-26 Kvartal Januari-september Helår Mkr 3-16 2-16 3-15 2016 2015 2015 Nettoomsättning 3 810 3 937 4 0...

Presskontakter
Director Marketing and Communications
Andre Skagervik Holmen Paper
Telefon: +46 76 834 56 23
Avdelning: Communication
Vattengränden 2
SE-601 88 Norrköping
Marknad- och kommunikationschef
Jeanette Tretten Holmen Skog
Mobil: +46 70 386 04 06
Avdelning: Stab marknad och kommunikation
Vattengränden 2
601 88 Norrköping
Sweden
Public Relations Manager
Staffan Sjöberg Iggesund Paperboard
Telefon: +46 650 282 56
Mobil: +46 70 306 48 00
Avdelning: Market and Communications
Hållbarhets- och kommunikationsdirektör
Stina Sandell Holmen
Mobil: +46 -739 86 51 12
Avdelning: K-stab Hållbarhet och kommunikation
P.O. Box 5407 SE-114 84 Stockholm
Sweden / Sverige

Kalender

  • 2017-03-27
  • Årsstämma 2017
  • 2017-10-24
  • Delårsrapport jan-sep
  • 2018-01-30
  • Bokslutsrapport 2017
  • 2018-04-10
  • Årsstämma 2018
  • 2018-04-25
  • Delårsrapport jan-mar
  • 2018-08-15
  • Delårsrapport jan-jun

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

 • Logga in
 • Cookies
 • Sök

© Holmen Group 2017