Pressmeddelanden och nyheter från Holmen

Pressmeddelanden


2016-10-31 Annica Bresky, som fram till nu varit affärsområdeschef för Iggesund Paperboard, lämnar Holmen och går till ett nytt uppdrag inom Stora Enso som chef för division Consumer Board. Annica Bresky lämn...

2016-10-26 Kvartal Januari-september Helår Mkr 3-16 2-16 3-15 2016 2015 2015 Nettoomsättning 3 810 3 937 4 0...

2016-09-23 Holmens valberedning ska enligt bolagsstämmans beslut bestå av styrelsens  ordförande samt en representant för var och en av bolagets röstmässigt tre största  aktieägare per den 31 augusti varje år...

2016-08-17 Kvartal Januari-juni Helår Mkr 2-16 1-16 2-15 2016 2015 2015 Nettoomsättning 3 937 3 828 4 139 7 ...

Nyheter


2017-01-04 Certifieringsorganet DNV GL har informerat Holmen Skog om en allvarlig avvikelse från FSC-certifi...

2016-12-27 Gillar du skidåkning och är i behov av utrustning eller tips inför säsongen? I samarbete med Perc...

2016-12-22 Statsminister Stefan Löfven besökte på onsdagen Holmens pappersbruk i Hallstavik, norr om Stockho...

2016-12-15 Holmen-koncernens affärsområde Iggesund Paperboards tradition att producera avancerade julkort fo...

Rapporter


2016-10-26 Kvartal Januari-september Helår Mkr 3-16 2-16 3-15 2016 2015 2015 Nettoomsättning 3 810 3 937 4 0...

2016-08-17 Kvartal Januari-juni Helår Mkr 2-16 1-16 2-15 2016 2015 2015 Nettoomsättning 3 937 3 828 4 139 7 ...

2016-04-26 Kvartal Helår Mkr 1-16 4-15 1-15 2015 Nettoomsättning 3 828 3 689 4 154 16 014 Rörelseresultat ex...

2016-03-22 Holmens årsredovisning 2015 med hållbarhetsredovisning finns från och med idag på www.holmen.com/rapporter. Tryckt svensk version av årsredovisningen distribueras med post till aktieägare under vec...

Presskontakter
Kommunikationsdirektör
Ingela Carlsson Holmen
Mobil: +46 70 212 97 12
Avdelning: K-stab Kommunikation
Strandvägen 1
P.O. Box 5407 SE-114 84 Stockholm
Sweden / Sverige
Marknad- och kommunikationschef
Jeanette Tretten Holmen Skog
Telefon: +46 11 23 61 90
Mobil: +46 70 386 04 06
Avdelning: Stab marknad och kommunikation
Vattengränden 2
601 88 Norrköping
Sweden
Webbredaktör/Tf pressansvarig
Jonna Widell Holmen Paper
Mobil: +46 70 277 58 70
Fax: +46 11 23 60 30
Avdelning: Communication
Vattengränden 2
SE-601 88 Norrköping
Sweden
Public Relations Manager
Staffan Sjöberg Iggesund Paperboard
Telefon: +46 650 282 56
Mobil: +46 70 306 48 00
Avdelning: Marknadskommunikation

Kalender

  • 2017-02-08
  • Bokslutsrapport 2016
  • 2017-03-27
  • Årsstämma 2017
  • 2017-05-03
  • Delårsrapport jan-mar
  • 2017-08-17
  • Delårsrapport jan-jun
  • 2017-10-24
  • Delårsrapport jan-sep

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Besöksadress: Strandvägen 1, Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 • Logga in
 • Cookies
 • Sök

© Holmen Group 2017