Pressmeddelanden och nyheter från Holmen

Pressmeddelanden


2018-06-13 Iggesund Paperboard, inom Holmenkoncernen, vidtar idag åtgärder för att säkerställa en effektiv v...

2018-05-30 Lars Lundin har utsetts till ny affärsområdeschef för Holmen Paper och tillträder sin nya roll se...

2018-05-15 På Bravikens sågverk strax utanför Norrköping invigdes idag Holmens nya impregneringsanläggning. ...

2018-04-30 Till följd av att den aktiesplit som årsstämman beslutat om nu har registrerats hos Bolagsverket ...

Nyheter


2018-05-31 Det är just nu oerhört torrt i skog och mark med risk för brand på flera håll i landet. En skogsb...

2018-05-23 Den 25 maj träder en ny EU-förordning i kraft som ersätter den svenska personuppgiftslagen. Därför har vi förtydligat hur vi hanterar personuppgifter.

2018-05-22 Idag, tisdag 22 maj, är det Biologiska mångfaldens dag. Att utföra olika åtgärder som gynnar biologisk mångfald är en viktig uppgift och en del av vardagen för många av Holmen Skogs medarbetare. Ju...

2018-05-07 Vet du vad bonitet eller pionjärträd betyder? Testa dina kunskaper om vanliga ord i skogen och tävla om fina priser i vår quiz.

Rapporter


2018-04-25 Kvartal Helår Mkr 1-18 4-17 1-17 2017 Nettoomsättning 4 099 3 908 4 131 16 133 Rörelseresultat   ...

2018-01-30 Kvartal Helår Mkr 4-17 3-17 4-16 2017 2016 Nettoomsättning 3 908 3 947 3 937 16 133 15 513 Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster 421 593 579 2 166 2 162 Rörelseresultat 421 593 579 2 166 ...

2017-10-24 Kvartal Januari-september Helår Mkr 3-17 2-17 3-16 2017 2016 2016 Nettoomsättning 3 947 4 148 3 8...

2017-08-17 Kvartal Januari-juni Helår    Mkr 2-17 1-17 2-16 2017 2016 2016 Nettoomsättning 4 148 4 131 3 937...

Presskontakter
Director Marketing and Communications
Andre Skagervik Holmen Paper
Telefon: +46 76 834 56 23
Avdelning: Communication
Vattengränden 2
SE-601 88 Norrköping
Press och Public Affairs, Holmen-koncernen
Hakim Belarbi Holmen
Telefon: +46 70 482 44 87
Mobil: +46 70 482 44 87
Avdelning: K-stab Hållbarhet och kommunikation
P.O. Box 5407 SE-114 84 Stockholm
Sweden / Sverige
Public Relations Manager
Staffan Sjöberg Iggesund Paperboard
Telefon: +46 650 282 56
Mobil: +46 70 306 48 00
Avdelning: Market and Communications

Kalender

  • 2018-03-20
  • Årsredovisning 2017
  • 2018-04-10
  • Årsstämma 2018
  • 2018-08-15
  • Delårsrapport jan-jun
  • 2018-10-24
  • Delårsrapport jan-sep
  • 2019-01-31
  • Bokslutsrapport 2018

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

 • Logga in
 • Personuppgifter
 • Cookies
 • Sök

© Holmen Group 2018