Pressmeddelanden och nyheter från Holmen

Pressmeddelanden


2018-01-30 Kvartal Helår Mkr 4-17 3-17 4-16 2017 2016 Nettoomsättning 3 908 3 947 3 937 16 133 15 513 Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster 421 593 579 2 166 2 162 Rörelseresultat 421 593 579 2 166 ...

2018-01-29 Holmens valberedning föreslår årsstämman omval av nuvarande styrelseledamöterna  Fredrik Lundberg...

2017-11-30 Holmen har idag tecknat avtal avseende försäljning av skogsfastigheter i nordvästra Jämtland för 100 Mkr. Affären väntas slutföras i januari 2018 och kommer påverka koncernens resultat i första kva...

2017-10-24 Kvartal Januari-september Helår Mkr 3-17 2-17 3-16 2017 2016 2016 Nettoomsättning 3 947 4 148 3 8...

Nyheter


2018-02-08 Holmens delägda israeliska utvecklingsföretag Melodea har avtalat med det brasilianska skogsföret...

2018-02-05 Finansinspektionen har per 5 februari godkänt uppdatering av Holmens grundprospekt avseende Medium Term Note Program (MTN-program).

2018-01-09 Holmen offentliggör bokslutsrapport för januari-december 2017 vid lunchtid tisdag den 30 januari....

2017-12-20 I Friggesund i Hälsingland finns en av världens mest moderna skogsplantskolor. Här odlar Holmen p...

Rapporter


2018-01-30 Kvartal Helår Mkr 4-17 3-17 4-16 2017 2016 Nettoomsättning 3 908 3 947 3 937 16 133 15 513 Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster 421 593 579 2 166 2 162 Rörelseresultat 421 593 579 2 166 ...

2017-10-24 Kvartal Januari-september Helår Mkr 3-17 2-17 3-16 2017 2016 2016 Nettoomsättning 3 947 4 148 3 8...

2017-08-17 Kvartal Januari-juni Helår    Mkr 2-17 1-17 2-16 2017 2016 2016 Nettoomsättning 4 148 4 131 3 937...

2017-05-03 Kvartal Helår Mkr 1-17 4-16 1-16 2016 Nettoomsättning 4 131 3 937 3 828 15 513 Rörelseresultat ex...

Presskontakter
Director Marketing and Communications
Andre Skagervik Holmen Paper
Telefon: +46 76 834 56 23
Avdelning: Communication
Vattengränden 2
SE-601 88 Norrköping
Marknad- och kommunikationschef
Jeanette Tretten Holmen Skog
Mobil: +46 70 386 04 06
Avdelning: Stab marknad och kommunikation
Vattengränden 2
601 88 Norrköping
Sweden
Public Relations Manager
Staffan Sjöberg Iggesund Paperboard
Telefon: +46 650 282 56
Mobil: +46 70 306 48 00
Avdelning: Market and Communications
Hållbarhets- och kommunikationsdirektör
Stina Sandell Holmen
Mobil: +46 -739 86 51 12
Avdelning: K-stab Hållbarhet och kommunikation
P.O. Box 5407 SE-114 84 Stockholm
Sweden / Sverige

Kalender

  • 2018-03-20
  • Årsredovisning 2017
  • 2018-04-10
  • Årsstämma 2018
  • 2018-04-25
  • Delårsrapport jan-mar
  • 2018-08-15
  • Delårsrapport jan-jun
  • 2018-10-24
  • Delårsrapport jan-sep
  • 2019-01-31
  • Bokslutsrapport 2018

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

 • Logga in
 • Cookies
 • Sök

© Holmen Group 2018