Pressmeddelanden och nyheter från Holmen

Pressmeddelanden


2017-03-27 Vid årsstämma i Holmen måndag den 27 mars fastställdes utdelningen till 12,00 kronor per aktie fö...

2017-03-21 Holmen har idag träffat avtal att förvärva Linghems sågverk från nuvarande ägaren Rörvik Timber. Sågverket har en ny såglinje med kapacitet att producera 75 000 kubikmeter per år. Som råvara använd...

2017-02-17 Aktieägarna i  Holmen Aktiebolag (publ) (org.nr 556001-3301)  kallas till årsstämma måndagen den 27 mars 2017 kl 15.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång Royal), Stallgatan 6, Stockholm. Anmäl...

2017-02-16 Daniel Peltonen har utsetts till ny chef för affärsområde Iggesund Paperboard. Han tillträder tjä...

Nyheter


2017-03-28 Gallring är en värdefull och viktig aktivitet. I Sverige gallras årligen nästan 350 000 hektar sk...

2017-03-10 Lars Strömberg, miljö- och hållbarhetschef i Holmen, berättar om hållbarhetsarbetet 2016.

2017-03-06 Holmens årsredovisning inklusive hållbarhetsredovisning 2016 är tillgänglig från och med 6 mars.

2017-02-22 Närings- och innovationsminister Mikael Damberg besökte Holmens pappersbruk Braviken, utanför Nor...

Rapporter


2017-02-08 Kvartal Helår Mkr 4-16 3-16 4-15 2016 2015 Nettoomsättning 3 937 3 810 3 689 15 513 16 014 Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster 579 520 376 2 162 1 700 Rörelseresultat 579 520 -555 1 930...

2016-10-26 Kvartal Januari-september Helår Mkr 3-16 2-16 3-15 2016 2015 2015 Nettoomsättning 3 810 3 937 4 0...

2016-08-17 Kvartal Januari-juni Helår Mkr 2-16 1-16 2-15 2016 2015 2015 Nettoomsättning 3 937 3 828 4 139 7 ...

2016-04-26 Kvartal Helår Mkr 1-16 4-15 1-15 2015 Nettoomsättning 3 828 3 689 4 154 16 014 Rörelseresultat ex...

Presskontakter
Kommunikationsdirektör
Ingela Carlsson Holmen
Mobil: +46 70 212 97 12
Avdelning: K-stab Kommunikation
Strandvägen 1
P.O. Box 5407 SE-114 84 Stockholm
Sweden / Sverige
Marknad- och kommunikationschef
Jeanette Tretten Holmen Skog
Telefon: +46 11 23 61 90
Mobil: +46 70 386 04 06
Avdelning: Stab marknad och kommunikation
Vattengränden 2
601 88 Norrköping
Sweden
Webbredaktör/Tf pressansvarig
Jonna Widell Holmen Paper
Mobil: +46 70 277 58 70
Fax: +46 11 23 60 30
Avdelning: Communication
Vattengränden 2
SE-601 88 Norrköping
Sweden
Public Relations Manager
Staffan Sjöberg Iggesund Paperboard
Telefon: +46 650 282 56
Mobil: +46 70 306 48 00
Avdelning: Marketing and Communications

Kalender

  • 2017-03-27
  • Årsstämma 2017
  • 2017-05-03
  • Delårsrapport jan-mar
  • 2017-08-17
  • Delårsrapport jan-jun
  • 2017-10-24
  • Delårsrapport jan-sep
  • 2018-01-30
  • Bokslutsrapport 2017

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Besöksadress: Strandvägen 1, Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

 • Logga in
 • Cookies
 • Sök

© Holmen Group 2017