Pressmeddelanden och nyheter från Holmen

Pressmeddelanden


2018-04-10 Vid dagens årsstämma i Holmen AB (publ) beslutades om en uppdelning av aktier innebärande att varje befintlig aktie, oavsett serie, delas upp i två (2) aktier av samma serie.  Avstämningsdag för up...

2018-04-10 Vid årsstämma i Holmen tisdag den 10 april fastställdes utdelningen till 13,00 kronor per aktie f...

2018-03-06 Aktieägarna i  Holmen Aktiebolag (publ) (org.nr 556001-3301)  kallas till årsstämma tisdagen den 10 april 2018 kl 15.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång Royal), Stallgatan 6, Stockholm. Anmä...

2018-01-30 Kvartal Helår Mkr 4-17 3-17 4-16 2017 2016 Nettoomsättning 3 908 3 947 3 937 16 133 15 513 Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster 421 593 579 2 166 2 162 Rörelseresultat 421 593 579 2 166 ...

Nyheter


2018-04-10 Pierre Aggarwal har utsetts till platschef för Iggesunds Bruk. Han tillträder tjänsten den 16 apr...

2018-04-04 Holmen offentliggör delårsrapport för januari-mars 2018 vid lunchtid onsdag den 25 april. Med anl...

2018-03-21 Den 21 mars lämnar Olov Winblad von Walter, som varit platschef på Iggesunds bruk sedan december ...

2018-03-20 Är det ett krav för skogsfastigheter att ha en skogbruksplan? Och hur ofta behöver den uppdateras? Gör vårt och quiz och testa dina kunskaper.

Rapporter


2018-01-30 Kvartal Helår Mkr 4-17 3-17 4-16 2017 2016 Nettoomsättning 3 908 3 947 3 937 16 133 15 513 Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster 421 593 579 2 166 2 162 Rörelseresultat 421 593 579 2 166 ...

2017-10-24 Kvartal Januari-september Helår Mkr 3-17 2-17 3-16 2017 2016 2016 Nettoomsättning 3 947 4 148 3 8...

2017-08-17 Kvartal Januari-juni Helår    Mkr 2-17 1-17 2-16 2017 2016 2016 Nettoomsättning 4 148 4 131 3 937...

2017-05-03 Kvartal Helår Mkr 1-17 4-16 1-16 2016 Nettoomsättning 4 131 3 937 3 828 15 513 Rörelseresultat ex...

Presskontakter
Director Marketing and Communications
Andre Skagervik Holmen Paper
Telefon: +46 76 834 56 23
Avdelning: Communication
Vattengränden 2
SE-601 88 Norrköping
Press och Public Affairs, Holmen-koncernen
Hakim Belarbi Holmen
Telefon: +46 70 482 44 87
Mobil: 070 482 44 87
Avdelning: K-stab Hållbarhet och kommunikation
P.O. Box 5407 SE-114 84 Stockholm
Sweden / Sverige
Public Relations Manager
Staffan Sjöberg Iggesund Paperboard
Telefon: +46 650 282 56
Mobil: +46 70 306 48 00
Avdelning: Market and Communications

Kalender

  • 2018-03-20
  • Årsredovisning 2017
  • 2018-04-10
  • Årsstämma 2018
  • 2018-04-25
  • Delårsrapport jan-mar
  • 2018-08-15
  • Delårsrapport jan-jun
  • 2018-10-24
  • Delårsrapport jan-sep
  • 2019-01-31
  • Bokslutsrapport 2018

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

 • Logga in
 • Cookies
 • Sök

© Holmen Group 2018