I förhållande till skogsägande kan parter ha mer än en roll gentemot varandra. Holmen behandlar personuppgifter om skogsägare i deras roll som leverantör av virke, som kunder av skogsvårdstjänster samt som ägare till skogsfastighet som omfattas av skogsbruksplaner eller andra frågor relaterade till skogsnäring.


Ändamålet är att hantera samtliga frågor och åtagande som kan uppkomma i anslutning till relationen mellan Holmen och skogsägare. Vår lagliga grund för dessa behandlingar är för att fullgöra avtal i vilket den registrerade är part.

I vissa fall behandlas en skogsägares personuppgifter trots att det inte föreligger en avtalsrelation till Holmen, exempelvis uppgifter om en ägare till en fastighet som gränsar till den fastighet som Holmens avtalsrelation avser. Holmen har behov av att kunna kommunicera med dessa fastighetsägare i såväl vårt som deras intresse för att säkerställa en korrekt och effektiv skogsverksamhet. Vår lagliga grund för dessa behandlingar är en intresseavvägning där de registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter inte väger tyngre än vårt berättigade intresse av att kunna kommunicera och kunna planera vår verksamhet.

Ytterligare ett särskiljande drag avseende förhållande till skogsägare kommer av omständigheten att ägande och brukande av skog är ett långsiktigt engagemang, ofta för flera generationer. Förvaltning av skog innebär att många frågor behöver vägas mot varandra för att säkerställa att rätt åtgärder utförs vid såväl kort som lång sikt. Holmen ser det som nödvändigt att ha en långsiktig relation med skogsägare för att skapa de bästa möjligheterna, vilket innebär att tiden då uppgifter sparas är längre i dessa relationer jämfört med andra avtalsrelationer.

Avregistrering

Du har alltid möjlighet att begära avregistrering av dina uppgifter som används för marknadsföring. Om du begär avregistrering och det inte finns lagkrav som hindrar en gallring kommer dina uppgifter att tas bort vilket innebär att Holmen inte kan fortsätta skicka information och inbjudningar. Om du inte längre vill få information och inbjudningar från Holmen Skog kan du avregistrera dig via länken nedan.

Avregistrering Holmen Skog

 

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019