Holmen behandlar personuppgifter för att kunna marknadsföra våra produkter och rikta relevanta erbjudanden direkt till våra befintliga eller potentiella kunder. Sådan marknadsföring kan avse information, nyhetsbrev och inbjudningar avseende kampanjer och event. Uppgifterna kan även komma att användas som underlag för analys och uppföljning av marknadsföringen i förbättringssyfte samt allmänt för att utveckla vår verksamhet.


Marknadsföring kan komma att ske mot andra affärskontakter än befintliga eller potentiella kunder, exempelvis marknadsaktörer med betydelse eller påverkan för vår verksamhet eller till finansanalytiker och andra intressenter.

Vår lagliga grund för dessa behandlingar är en intresseavvägning där våra avtalsparters och affärskontakters intressen eller grundläggande rättigheter och friheter inte väger tyngre än vårt berättigade intresse av direkt marknadsföring, inkluderande att upprätthålla och kommunicera med affärskontakter om vår verksamhet samt att utveckla, optimera och hantera vår verksamhet långsiktigt. Avseende marknadsföring gäller denna lagliga grund oavsett om den registrerade mottar marknadsföring i sin roll som företrädare för ett bolag eller personligen som ägare av enskild firma eller som enskild skogsägare.

Avregistrering

Du har alltid möjlighet att begära avregistrering av dina uppgifter som används för marknadsföring. Om du begär avregistrering och det inte finns lagkrav som hindrar en gallring kommer dina uppgifter att tas bort vilket innebär att Holmen inte kan fortsätta skicka information och inbjudningar. Om du inte längre vill få information och inbjudningar från ett Holmen-bolag kan du avregistrera dig via länkarna nedan.

Holmen Skog  

Holmen Paper 

Iggesund Paperboard            

Holmen Timber                     

Holmen

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019