Holmen behandlar personuppgifter om arbetssökande för att kunna genomföra kompetensförsörjning genom rekrytering som är nödvändig för att driva verksamheten.


Uppgifterna som behandlas är dels de som den arbetssökanden själv lämnar, t.ex. när ansökan sker eller vid intervjuer, dels uppgifter som upprättas av Holmen genom kontakter med referenser eller tester under rekryteringsförfarandet. Uppgifterna består av namn, födelsedata eller personnummer, adress, e-post och telefonnummer samt information om betyg, utbildning och arbetslivserfarenhet och i vissa fall foton. Vid mottagande av CV eller personliga brev kan annan typ av information inkluderas beroende på den arbetssökandes val. I vissa fall omfattar personuppgifterna testresultat från kompetens- och personlighetstester som genomförs under rekryteringsförfarandet.

Behandlingen sker med stöd av intresseavvägning där den arbetssökandes intressen eller grundläggande rättigheter och friheter inte väger tyngre än Holmens berättigade intressen av att driva verksamheten inklusive att genomföra rekryteringsförfarande som grund för beslut om anställning.

Holmen behandlar personuppgifter för att kunna genomföra ett specifikt rekryteringsförfarande och inte som ett generellt underlag för framtida rekryteringar.

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019