Holmen behandlar personuppgifter avseende anställda hos Holmen för flera ändamål, såsom att fullgöra anställningsavtal och fackliga överenskommelser, att tillhandahålla företagshälsovård och rehabiliteringsmöjligheter. Vidare behandlas personuppgifter om personer som arbetar hos Holmen (såväl anställda som konsulter) för att möjliggöra utförande av arbetsuppgifter, driva verksamheten på ett effektivt, relevant och korrekt sätt samt att övervaka efterlevnaden av interna regler.


Behandlingar avseende anställda sker främst med stöd av den lagliga grunden för att fullgöra avtal i vilket den registrerade är part, det vill säga anställningsavtalet.

Behandlingar avseende anställda och andra personer som arbetar hos Holmen sker även för att fullgöra rättsliga förpliktelser, exempelvis arbetsmiljölagen.

Flera behandlingar avseende anställda och andra personer som arbetar hos Holmen sker med stöd av intresseavvägning där den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter inte väger tyngre än Holmens berättigade intressen av att kunna bedriva kostnadseffektiv och relevant näringsverksamhet samt kunna planera, leda och styra arbetet i verksamheten, att möjliggöra utförande av arbetsuppgifter och att övervaka efterlevnad av interna regler.

 

Detta är en kort och inte komplett sammanfattning av den informationstext som finns på Holmens intranät avseende behandling av personuppgifter om anställda och konsulter.

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019