Holmen uppskattar ditt intresse av att besöka koncernens webbplatser. Webbplatspolicyn förklarar hur informationen får användas för att inte kränka skyddet för upphovsrätt eller bryta mot reglerna för länkning till och från Holmen-koncernens webbplatser, som är: holmen.com, iggesund.com och www.holmenpaper.com.


När vi talar om ”webbplatsen” syftar vi på samtliga ovanstående webbplatser. Genom ditt besök på någon av dessa, accepterar du också innehållet i policyn.

Att använda informationen på webbplatsen

Informationen på webbplatsen är generell och bör inte användas som grund för beslut i viktiga frågor. Holmen arbetar ständigt för att webbplatsen ska vara uppdaterad med rätt och relevant information. Trots detta kan vi inte garantera att informationen är fullständig och korrekt. 

Upphovsrätt

Innehållet på webbplatsen ägs av Holmen eller dess dotterbolag, och skyddas av svensk och annan tillämplig lagstiftning. Innehållet får inte ändras, sändas, återskapas, publiceras, licensieras, överföras eller säljas utan föregående skriftligt godkännande från Holmen. Webbplatsen innehåller i första hand bilder som tillhör Holmen. Om bilderna tillhör annan upphovsrättsinnehavare anges det.

Så hanterar Holmen din personliga information

Läs mer om hantering av personuppgifter

Information om cookies

Läs mer om cookies på holmen.com.

Revidering av Webbplatspolicy

Holmen kan när som helst revidera webbplatspolicyn.

Kontakt

Om du har frågor eller synpunkter på innehållet är du välkommen att kontakta oss:

Holmen AB (publ)
Koncernstab Information
Box 5407
114 84 Stockholm

Tel: 08-666 21 00

info@holmen.com

 

 

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019