Vår affärsidé är att äga och förädla skog. Holmens skogsinnehav utgör basen för vår verksamhet; ett kretslopp där råvaran växer och förädlas till allt från trä för klimatsmart byggande till förnybara förpackningar, magasin och böcker.


Strategisk inriktning 

Skog

Aktivt skogsbruk

Skogens intjäning och värde ska ökas genom ett aktivt och hållbart skogsbruk där skörden tas om hand och förädlas till klimatsmarta produkter. En stark position på virkesmarknaden ska bidra till konkurrenskraften för Holmens industrier.

Kartong

Högpresterande premiumkartong

Kartongaffären ska växa utifrån positionen som marknadsledare inom premiumsegmentet för konsumentförpackningar. Hög kvalitet och kundanpassade lösningar kombineras med storskalig produktion.

Papper

Kostnadseffektiva alternativ

Pappersaffären ska utvecklas genom att erbjuda kostnadseffektiva alternativ till traditionella produkter för reklam, magasin och böcker.

Trävaror

Effektivt råvaruutnyttjande

Försäljningen av trävaror till snickeri- och byggindustrin ska ökas genom ökad förädling och bättre utnyttjande av råvaran.

Energi

Förnybar produktion

Vatten- och vindkraften ska bidra till en hållbar energiförsörjning och förvaltas med fokus på långsiktig lönsamhet.

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019