Sponsring i Holmen-koncernen

Vilka sponsrar vi?

Sponsringssamarbeten ska bidra till att stärka Holmens varumärke och öka kännedomen om våra produkter, tjänster eller Holmen som arbetsgivare. Det ska finnas en tydlig motprestation. Föreningar och organisationer prioriteras framför sponsring av individer eller enskilda lag. 

Detta sponsrar vi inte

Vi sponsrar inte politiska eller religiösa organisationer eller företag.

Hur vi sponsrar

Våra samarbeten gäller antingen för hela Holmen-koncernen eller så är de direkt kopplade till något av våra affärsområden/produkter. Samarbetet kan innefatta pengar, produkter, tid eller tjänster.

Ansökan och tider

Förfrågan om sponsringssamarbeten tas endast emot via nedanstående formulär. Skicka endast in en ansökan, även om er ansökan avser flera affärsområden/bolag. Ansökningar behandlas två gånger per år. Ansökan sker senast 1:a maj respektive 1:a oktober. Alla sökande får besked om beslut via mail.

Det finns även möjlighet att söka bidrag via någon av följande fonder:
- Gunnar och Lars G Sundblads ungdoms- och understödsfond
- Iggesunds sociala fond
- Stiftelsen Mo och Domsjö sociala fond, kontakt: c/o Holmen Skog, Gunborg Lundgren, 891 80 Örnsköldsvik

Efter att du slutfört och skickat in formuläret kommer ett bekräftelsemail att skickas till den epostadress du angett. Om du inte fått bekräftelsemailet inom två timmar kontakta info@holmen.com.

Sponsringsansökan

Initiativet och organisationen / föreningen / företaget är politiskt och religiöst obundna *
Geografiskt område som omfattas *
Typ av resurser som efterfrågas *
An error has occurred while getting captcha image

 

Efter att du slutfört och skickat in formuläret kommer ett bekräftelsemail att skickas till den epostadress du angett. Om du inte fått bekräftelsemailet inom två timmar kontakta info@holmen.com.

OBS! Skicka endast in en ansökan, även om er ansökan avser flera affärsområden/bolag.

 

}

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök
  • Skriv ut

© Holmen Group 2019