Trägolv

Trävaror

Holmen levererar trävaror till snickeri-, byggindustri och bygghandel. Trä är mångsidigt och det enda byggmaterialet som är fullt förnybart.

Till Trävaror

Trävaror lagrar koldioxid under lång tid vilket gör byggnader av trä betydligt mer klimatsmarta än de som tillverkas med fossilbaserade material och processer. Tillverkningen av stål och betong leder till stora utsläpp av koldioxid vilket påverkar klimatet. Genom att ersätta dessa material med förnybara byggelement av trä minskas utsläppen av växthusgaser samtidigt som planteringen av nya träd till träråvara binder koldioxid. Dessutom är hela kedjan från tillverkning till transporter betydligt mer energisnål och kostnadseffektiv för trävaror än andra byggnadsmaterial.

Våra sågverk: Bravikens sågverk, Iggesunds sågverk och Linghems sågverk, är spårbarhetscertifierade vilket betyder att allt virke går att spåra till hållbart brukade skogar. Iggesunds sågverk och Bravikens sågverk bildar kombinat med intilliggande kartong- och pappersbruk. Det betyder att alla delar av trädet tas tillvara i ett kretslopp där flis från sågverken blir råvara i massaproduktionen och restprodukterna blir biobränsle som ger energi och fjärrvärme. Ångan från bruken används till sågverkens torkningsprocesser.

Sågverk

Alla tre sågverk är moderna med hög teknisk nivå där gradvis utökad vidareförädling möjliggör kontinuerlig produktutveckling och ett starkt produktutbud. Genom uppförandet av en impregneringsanläggning och ett distributionslager vid Bravikens sågverk erbjuder vi ett bredare och mer attraktivt sortiment både till byggindustrin och direkt till bygghandeln.

 

Iggesunds sågverk

Iggesunds sågverk är ett innovativt och effektivt sågverk. Här tillverkas snickerivirke i furu som används till interiörer såsom möbler, fönster, dörrar, trappor och golv. En horisontalsåg gör det möjligt att såga märgfria produkter med färre sprickor och deformationer, och som dessutom ger stora torkningsfördelar.

Bravikens sågverk

Bravikens sågverk ligger strax utanför Norrköping och är Skandinaviens största och modernaste sågverk. Här tillverkas konstruktions- och snickerivirke av gran och furu. Genom en impregneringsanläggning och distributionslager erbjuder vi ett brett och attraktivt sortiment direkt till bygghandeln och byggindustrin.

 

Linghems sågverk

Linghems sågverk är ett nischat klentimmersågverk, med ett integrerat hyvleri. Här producerar vi sågade och hyvlade trävaror för snickeri och konstruktionsändamål i 3-meters längd. Produktionen på Linghem kompletterar även produkterna på Bravikens sågverks produkter och bidrar till att stärka vår marknadsposition i främst Sverige och Storbritannien.

Holmen Timber

Trävaror för snickeri- och byggindustri. Den årliga produktionen vid tre sågverk, där biprodukterna tas tillvara vid koncernens kartong- och pappersbruk, uppgår till knappt 1 miljon kubikmeter.

4 % av koncernens sysselsatta kapital finns i affärsområde Trävaror.

Nyckeltal 

Mkr 2019 2018 2017
Nettoomsättning: 1 695 1 747 1 562
Rörelseresultat: 62 246 80
Investeringar: 162 76 100
Medelantal årsanställda: 266 261 251
Sysselsatt kapital: 1000 927 862
Leveranser 1000 m3: 879 828 852