Skog

Holmen Skog sköter koncernens skogar som omfattar en miljon hektar. Vi köper virke och utför avverknings- och skogsvårdsuppdrag. Vi finns i nästan hela Sverige.

Till Holmen Skog

Holmen Skog

På drygt en miljon hektar egen produktiv skogsmark bedrivs ett aktivt och hållbart skogsbruk. Den årliga skörden uppgår till 3 miljoner kubikmeter.

54 procent av koncernens sysselsatta kapital finns i affärsområde Skog.

 

 

Nyckeltal

Mkr 2018
2017
Extern nettoomsättning: 2 633 2 571
Resultat före värdeförändring: 760 654
Rörelseresultat inkl. värdeförändring skog: 1 185 1 069
Investeringar: 357 49
Sysselsatt kapital: 14 830 13 824
Medelantal årsanställda: 365 363
Skörd egen skog, 1 000 m3fub: 2 831 2 904

Vi skapar en hållbar framtid

Med en historia som sträcker sig 400 år bakåt i tiden och en produktionscykel i skogen på nära hundra år är långsiktighet inte bara ett ord för oss. Det är ett perspektiv som på riktigt genomsyrar vår verksamhet.

Vi bedriver ett aktivt och hållbart skogsbruk som balanserar olika intressen – ekonomiska, sociala och miljömässiga. Med framtiden för ögonen vill vi fortsätta att utvecklas och bidra till ett bättre klimat, till Sveriges ekonomi och till en levande landsbygd och skog.

Vill du veta mer om Holmen Skog?

För mer information om Holmen Skog och vårt skogsbruk, besök affärsområdets webbplats.

Till Holmen Skog