Granskott

Skog

Holmen Skog sköter koncernens skogar som omfattar en miljon hektar. Vi köper virke och utför avverknings- och skogsvårdsuppdrag. Vi finns i nästan hela Sverige.

Till Holmen Skog

Holmen Skog

Med långsiktighet utvecklar vi vår skog. Vi gör så att den växer optimalt och ger en så bra råvara som möjligt. Skogen är en stabil intäktskälla i Holmen och bidrar med stor klimatnytta genom att binda koldioxid och förse oss med förnybar och fossilfri råvara.

 

 

Nyckeltal

Mkr 2019 2018
2017
Extern nettoomsättning: 2 913 2 633 2 571
Rörelseresultat inkl. värdeförändring skog: 1 172 1 185 1 069
Investeringar: 77 357 49
Sysselsatt kapital: 32 718 14 830 13 824
Medelantal årsanställda: 376 365 363
Skörd egen skog, 1 000 m3fub: 2 714 2 831 2 904

Vi skapar en hållbar framtid

Med en historia som sträcker sig 400 år bakåt i tiden och en produktionscykel i skogen på nära hundra år är långsiktighet inte bara ett ord för oss. Det är ett perspektiv som på riktigt genomsyrar vår verksamhet.

Vi bedriver ett aktivt och hållbart skogsbruk som balanserar olika intressen – ekonomiska, sociala och miljömässiga. Med framtiden för ögonen vill vi fortsätta att utvecklas och bidra till ett bättre klimat, till Sveriges ekonomi och till en levande landsbygd och skog.

Vill du veta mer om Holmen Skog?

För mer information om Holmen Skog och vårt skogsbruk, besök affärsområdets webbplats.

Till Holmen Skog