Mönster av papper

Färskfiberbaserat papper av hög kvalitet

På Holmen utvecklar och säljer vi färskfiberbaserat papper av hög kvalitet med förnybar råvara från hållbart brukade skogar.

till Holmen Paper

Holmen Paper

Holmen Paper tillverkar papper för magasin, böcker och direktreklam. Produktionen vid affärsområdets två svenska bruk uppgår till 1,1 miljoner ton per år.

9 % av koncernens sysselsatta kapital finns i affärsområdet Papper.

 

Nyckeltal 

Mkr 2019 2018 2017
Nettoomsättning: 5 757 5 571 5 408
Rörelseresultat: 509 329 288
Investeringar: 187 173 141
Sysselsatt kapital: 1 903 2 072 2 193
Medelantal anställda: 855 860 866
Leveranser 1000 ton: 996 1 036 1 117

Den färska fiberns fördelar

Den färska fibern ger många produktmässiga fördelar, exempelvis får pappret en naturligt högre ljushet som förhöjer upplevelsen av text och bild jämfört med returfiberbaserade papper, dessutom ger det papperskvaliteter med hög bulk, det vill säga papper som är tjocka men lätta. Det betyder att kunden får mer papper med samma känsla som traditionella papperskvaliteter utan ökade kostnader. Att pappret är lättare bidrar dessutom till lägre distributionskostnader.

Vi är branschledande i utvecklingen av nya produkter baserade på färsk fiber. Utvecklingen sker i nära samverkan med kunderna och resultatet är produkter som ger tydliga kostnadsfördelar jämfört med traditionella pappersval.

Vill du veta mer om Holmen Paper?

För mer information om Holmen Paper och Holmens pappersprodukter, besök affärsområdets webbplats.

Till Holmen Paper