På följande sidor presenteras det mesta som sedan 1885 i bokform och andra skrifter getts ut om Holmens verksamheter och människor.


Fem sektioner

Sammanställningen indelas i fem sektioner. Tre av dessa består av böcker som getts ut fram till årsskiftet 1988-1989, då bolagen Holmens Bruk, Iggesunds Bruk och Mo och Domsjö blev en gemensam koncern under namnet MoDo. Det som kom från trycket därefter till och med 1999 är samlat i en fjärde sektion. Böcker och skrifter som kommit och kommer ut från och med år 2000, då koncernen bytte namn till Holmen, har samlats i en femte sektion.

Innehåll

Holmens Bruk före 1989
Iggesunds Bruk före 1989
Mo och Domsjö före 1989
MoDo-koncernen 1989–1999
Holmen-koncernen från 2000

Samlingen sköts av arkiven

Eftersom det i Holmen inte finns något koncerncentralt bibliotek förvaras och hanteras litteraturen av Holmen-arkiven i Norrköping, Iggesund och Örnsköldsvik. De nås på följande telefonnummer:

- Norrköping, telefon 011-23 50 00

- Iggesund, telefon 0650-283 11

- Örnsköldsvik, telefon 0660-752 44

 

 

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019