Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på

På följande sidor presenteras det mesta som sedan 1885 i bokform och andra skrifter getts ut om Holmens verksamheter och människor.


Fem sektioner

Sammanställningen indelas i fem sektioner. Tre av dessa består av böcker som getts ut fram till årsskiftet 1988-1989, då bolagen Holmens Bruk, Iggesunds Bruk och Mo och Domsjö blev en gemensam koncern under namnet MoDo. Det som kom från trycket därefter till och med 1999 är samlat i en fjärde sektion. Böcker och skrifter som kommit och kommer ut från och med år 2000, då koncernen bytte namn till Holmen, har samlats i en femte sektion.

Innehåll

Holmens Bruk före 1989
Iggesunds Bruk före 1989
Mo och Domsjö före 1989
MoDo-koncernen 1989–1999
Holmen-koncernen från 2000

Samlingen sköts av arkiven

Eftersom det i Holmen inte finns något koncerncentralt bibliotek förvaras och hanteras litteraturen av Holmen-arkiven i Norrköping, Iggesund och Örnsköldsvik. De nås på följande telefonnummer:

- Norrköping, telefon 011-23 50 00

- Iggesund, telefon 0650-283 11

- Örnsköldsvik, telefon 0660-752 44

 

 

Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser