Holmen-koncernen är pionjär inom svensk skogsindustri på att utnyttja den rörliga bilden för information och dokumentation. Detta har under 1900-talet resulterat i en mängd filmer inspelade på många olika platser i Sverige.


Holmen anser det angeläget att denna skogs- industrihistoriska skatt dokumenteras och bevaras åt eftervärlden. En inventering har gjorts av alla de i olika arkiv förvarade filmerna. Många var gamla produktioner (de äldsta filmerna från 1920-talets början) på sköra celluloidrullar omöjliga att visa med dagens teknik. Därför har samtliga gamla filmer spelats över till videoband. De flesta filmerna har också överförts till DVD.


De äldsta produktionerna är svartvita stumfilmer, som kanske inte håller högsta klass kvalitetsmässigt. Koncernstab Information anser emellertid att det historiska värdet uppväger denna nackdel. De flesta filmerna från 1970-talet och framåt är i färg. I förteckningen finns förutom namn på de olika filmerna även fakta om innehåll och speltid liksom inspelningsår och producent, där sådana uppgifter gått att få fram.

Arkiven kan ge besked

Intresserade, som önskar låna någon eller några av filmerna, kan vända sig till arkivet i:

- Norrköping, telefon 011-23 50 00

- Iggesund, telefon 0650-283 11

- Örnsköldsvik, telefon 0660-752 44

 

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019