Från musköter, pistoler och harnesk via mässing och textil till papper, kartong och trävaror. Holmen har verkligen gjort en resa – både i tiden och med sina produkter. Hertig Johans vapenfaktori i Norrköping av år 1609 har utvecklats till ett av Sveriges största och mest välrenommerade skogsindustriföretag.


Holmen har i likhet med många andra gamla, svenska företag sina rötter i verksamheter som byggde på tillgång till först vatten och malm och därefter skog. Holmens historia börjar på 1600-talet med ett vapenfaktori på Kvarnholmen i Motala Ström i Norrköping. Iggesunds anor går tillbaka till samma sekel, då Östanå Pappersbruk blev den första egentliga industrianläggningen i trakten. I mitten på 1700-talet såg upprinnelsen till det som så småningom skulle bli MoDo dagens ljus i och med att Mo vattensåg i Söderåfors kördes igång.

 

 

 

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019