Skog och sjö ovanifrån

Uppförandekod och policyer

Holmens uppförandekod, policyer och riktlinjer tydliggör och betonar de krav och förväntningar som finns på Holmens medarbetare. Tillsammans med lagstiftningen i respektive land sätter de ramarna för Holmens agerande på olika områden.