Bolagsstyrning, bolagsordning, valberedning och registreringsbevis

Huvudsyftet med bolagsstyrning är att tillgodose ägarnas krav på avkastning på det kapital de har investerat i företaget.