Fredrik Lundberg  

Fredrik Lundberg
Ordförande. Djursholm. Född 1951.
Ledamot sedan 1988.
Civilingenjör och civilekonom. Ekon. dr h.c. och Tekn. dr. h.c.
VD och koncernchef i L E Lundbergföretagen AB.
Övriga väsentliga uppdrag: Ordförande i Hufvudstaden AB och AB Industrivärden. Vice ordförande i Svenska Handelsbanken AB. Styrelseledamot i L E Lundbergföretagen AB och Skanska AB.
Eget och närståendes aktieinnehav: 1 679 448 aktier*. L E Lundbergföretagens aktieinnehav: 55 244 000 aktier*.

     
Carl Cempe  

Carl Kempe
Vice ordförande. Örnsköldsvik. Född 1939.
Ledamot sedan 1983.
Teknologie licentiat. Dr h.c. mult.
Övriga väsentliga uppdrag: Ordförande i MoRe Research AB och ständig sekreterare i Kempestiftelserna.
Eget och närståendes aktieinnehav: 772 000 aktier.*

     
Carl Bennet  

Carl Bennet
Göteborg. Född 1951.
Ledamot sedan 2009.
Civilekonom. Tekn. dr h.c. VD Carl Bennet AB. Tidigare VD och koncernchef i Getinge AB. Styrelseordförande i Getinge AB, Lifco AB och Elanders AB.
Övriga väsentliga uppdrag:Styrelseledamot i Arjo AB och L E Lundbergföretagen AB.
Aktieinnehav: 200 000 aktier.* 

     
Steewe Björklund  

Steewe Björklundh
Hudiksvall. Född 1958.
Ledamot sedan 1998.
Arbetstagarrepresentant LO.

 

     
Keneth Johansson  

Kenneth Johansson
Söderköping. Född 1958.
Ledamot sedan 2004.
Arbetstagarrepresentant LO. Sektionsordförande i Pappers avd 53, Holmen Paper Braviken.

     
 Lars Josefsson  

Lars Josefsson
Norrköping. Född 1953.
Ledamot sedan 2016.
Civilingenjör.
Övriga väsentliga uppdrag: Ordförande i Ouman och TimeZynk. Vice ordförande i Vestas. Styrelseledamot i Metso. 
Aktieinnehav: 5 000 aktier.*

     
Lars G Josefsson  

Lars G Josefsson
Stockholm. Född 1950.
Ledamot sedan 2011.
Civilingenjör. Tidigare VD och koncernchef i Vattenfall.
Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Robert Bosch GmbH, Robert Bosch Industrietreuhand KG och Brookfield Renewable Energy. Styrelsemedlem i Hand in Hand International och ledamot av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA.
Aktieinnehav: 10 000 aktier.* 

     
Louise Lindh  

Louise Lindh
Stockholm. Född 1979.
Ledamot sedan 2010.
Civilekonom. VD i Fastighets AB L E Lundberg.
Övriga väsentliga uppdrag: Ordförande i J2L Holding AB. Styrelseledamot i Hufvudstaden AB och L E Lundbergföretagen AB.
Aktieinnehav: 200 000 aktier.* 

     
Ulf Lundahl  

Ulf Lundahl
Lidingö. Född 1952.
Ledamot sedan 2004.
Juris kandidat och civilekonom.
Övriga väsentliga uppdrag: Ordförande i Attendo AB, Fidelio Capital AB, Ramirent plc och SHB Regionbank Stockholm. Styrelseledamot i Eltel AB, Indutrade AB och Nordstjernan Kredit AB.
Aktieinnehav: 8 000 aktier.* 

     
Henrik Sjölund  

Henrik Sjölund
Norrköping. Född 1966.
Ledamot sedan 2014.
Civilekonom, tysk inriktning.
VD och koncernchef.
Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Skogsindustrierna och Svenskt Näringsliv.
Aktieinnehav: 9 834 aktier.*

     
Henriette Zeuchner  

Henriette Zeuchner
Stockholm. Född 1972.
Ledamot sedan 2015.
Civilekonom och jur.kand. VD i Discovery Networks Sweden AB.
Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i NTM-koncernen.
Aktieinnehav: 1 600 aktier.* 

     
Tommy Åssenbrygg  

Tommy Åsenbrygg
Skebobruk. Född 1968.
Ledamot sedan 2015.
Arbetstagarrepresentant PTK.
Aktieinnehav: 200 aktier. *

     
Suppleanter    
     
Per-Arne Berg  

Per-Arne Berg
Forsa. Född 1955.
Suppleant sedan 2015.
Arbetstagarrepresentant PTK. Ordförande i Unionenklubben Holmen-Iggesund.

     
Daniel Hägglund  

Daniel Hägglund 
Örnsköldsvik. Född 1982.
Suppleant sedan 2014. 
Arbetstagarrepresentant PTK.

     
 Christer Johansson  

Christer Johansson 
Iggesund. Född 1959.
Suppleant sedan 2017.
Arbetstagarrepresentant LO. Ordförande i Pappers avd 15.

  

* Uppgifterna avser 31 december 2018. 

Relaterad information

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019