Henrik Sjölund

Henrik Sjölund
VD och koncernchef.
Född 1966. Anställd 1993. 
Aktieinnehav: 9 834 aktier.*
Henrik Sjölund har inga väsentliga aktieinnehav eller delägarskap i företag som bolaget har betydande affärsförbindelser med.
Ytterligare information om VD lämnas under Bolagsstyrning/Styrelse.  

Anders Jernhall


Anders Jernhall
Vice VD. Ekonomi- och finansdirektör.
Född 1970. Anställd 1997.
Aktieinnehav: 9 800 aktier.* 

 Dabiel Peltonen
Daniel Peltonen
Affärsområdeschef Kartong.
Född 1971. Anställd 1997.
Aktieinnehav: 1 076 aktier.*
 

Lars Lundin


Lars Lundin

Affärsområdeschef Papper.
Född 1966. Anställd 2018.
Aktieinnehav: 0 aktier.*  

 

Johan Padel VD Holmen Timber

 

Johan Padel
Affärsområdeschef Trävaror.
Född 1966. Anställd 2014. 
Aktieinnehav: 1 660 aktier.* 

 

Sören Petersson


Sören Petersson 
Affärsområdeschef Skog.
Född 1969. Anställd 1994.
Aktieinnehav: 8 800 aktier.*
 

Ola Schultz-Eklund


Ola Schultz-Eklund
Teknisk direktör.
Född 1961. Anställd 1994.
Aktieinnehav: 1 600 aktier.* 

 

Lars Ericsson

Lars Ericson 
Chefsjurist.
Styrelsens sekreterare.
Född 1959. Anställd 1988.
Aktieinnehav: 1 300 aktier.* 


Stina SandellStina Sandell 
Hållbarhets- och kommunikationsdirektör.
Född 1966. Anställd 2017.
Aktieinnehav: 0 aktier.*
 

Gunilla Rolander


Gunilla Rolander
HR-direktör.
Född 1966. Anställd 2013.
Aktieinnehav: 724 aktier.* 


Nils RingborgNils Ringborg
Director international affairs.
Född 1958. Anställd 1988.
Aktieinnehav: 5 028 aktier.*  

 

* Aktieinnehavet avser 31 december 2018.

 

 

Relaterad information

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019