Holmens uppförandekod tydliggör och betonar de krav och förväntningar som finns på Holmens medarbetare. Koden gäller Holmen-koncernens alla medarbetare och vi uppmanar våra affärspartners att agera enligt denna kod och tar det i beaktande när vi väljer vilka vi samarbetar med.


Holmen stöder de tio principerna i FN:s Global Compact, International Labour Organizations (ILO:s) åtta kärnkonventioner och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Uppförandekoden baseras på dessa principer och ger vägledning i det dagliga arbetet och klargör vad varje medarbetare kan förvänta sig av sina kollegor inom områdena Affärsetik & informationshantering, Mänskliga rättigheter & arbetstagares villkor samt Miljö. 

Koden är ett övergripande men inte uttömmande dokument. Holmens policyer och övriga styrdokument ger ytterligare vägledning om hur de olika områdena ska hanteras. 

Holmen förväntar sig att en medarbetare eller annan intressent som misstänker att det förekommer överträdelser av koden framför detta. 

PDF icon Holmens uppförandekod

 

 

 

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Besöksadress: Strandvägen 1, Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2017