imagec119q.png Henrik Sjölund
VD och koncernchef.
Född 1966. Anställd 1993.
Aktieinnehav: 52 155 aktier.*
Henrik Sjölund har inga väsentliga aktieinnehav eller delägarskap i företag som bolaget har betydande affärsförbindelser med. 
imageip3sd.png Anders Jernhall
Vice VD. Ekonomi- och finansdirektör.
Född 1970. Anställd 1997.
Eget och närståendes aktieinnehav: 27 527 aktier.*
image6skyr.png Johan Nellbeck
Affärsområdeschef Kartong.
Född 1964. Anställd 2019.
Aktieinnehav: 4 000 aktier.*
imageqfex.png Lars Lundin
Affärsområdeschef Papper.
Född 1966. Anställd 2018.
Aktieinnehav: 2 250 aktier.*
image96fti.png Johan Padel
Affärsområdeschef Trävaror.
Född 1966. Anställd 2014.
Aktieinnehav: 1 200 aktier.*
Sören Petersson
Affärsområdeschef Skog.
Född 1969. Anställd 1994.
Aktieinnehav: 16 200 aktier.*

imageq4g9r.png

Fredrik Nordqvist
Affärsområdeschef Energi.
Född 1971. Anställd 2011.
Aktieinnehav: 820 aktier.

imagerygia.png Ola Schultz-Eklund
Teknisk direktör.
Född 1961. Anställd 1994.
Aktieinnehav: 2 740 aktier.*
imagezls7.png Henrik Andersson
Chefsjurist.
Styrelsens sekreterare.
Född 1971. Anställd 2008.
Aktieinnehav: 3 782 aktier.* 
image5j5p.png Stina Sandell
Hållbarhets- och kommunikationsdirektör.
Född 1966. Anställd 2017.
Aktieinnehav: 765 aktier.*
imageacui.png Gunilla Rolander
HR-direktör.
Född 1966. Anställd 2013.
Aktieinnehav: 4 398 aktier.*
imageg7e7.png Nils Ringborg
Direktör internationella affärer.
Född 1958. Anställd 1988.
Aktieinnehav: 8 200 aktier.*

* Aktieinnehavet avser 31 dec 2020.