Huvudsyftet med bolagsstyrning är att tillgodose ägarnas krav på avkastning på det kapital de har investerat i företaget. 


Med begreppet bolagsstyrning menas vanligtvis de regler och den struktur som byggs upp för att styra och leda ett aktiebolag. Holmen tillämpar svensk kod för bolagsstyrning. Information om koden finns på Kollegiet för Svensk bolagsstyrnings hemsida, corporategovernanceboard.se

Bolagsstämman, styrelsen och verkställande direktören är de mest centrala funktionerna i begreppet bolagsstyrning. Sedan tillkommer ett antal andra bolagsorgan såsom revisorer och valberedning.  

 

 

Chefsjurist
Lars Ericson Holmen
Mobil: +46 70 514 17 92
Avdelning: K-Stab Juridik
P.O. Box 5407 SE-114 84 Stockholm
Sweden / Sverige

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019