Strax utanför Norrköping finns Skandinaviens största och modernaste sågverk. Här tillverkas konstruktionsvirke av gran. 


Sommaren 2015 genomfördes en strategisk investering med målet att bredda produktionen med snickerivirke i furu, samt möjliggöra produktion av trallvirke och reglar för utomhusändamål.

Råvaran hämtas från skogarna i närområdet. "Bygga med trä" kallar vi vårt produktsortiment.   

Effektiv och storskalig tillverkning vid Bravikens sågverk

Vår moderna anläggning möjliggör en effektiv och storskalig tillverkning. Redan i sågverksprocessen hållfasthetssorteras virket. Virket torkas med modernaste utrustning, med bland annat tryckramar och konditionering, för att få formstabila produkter. Virket förädlas till övervägande del på plats på sågverket. Vi hyvlar och kapar produkterna enligt kundernas önskemål. Våra virkeslängder ligger mellan 3,6 - 6,0 meter, med möjlighet att kapa ned till två kortare längder.  

Fördelaktig logistik

Placeringen av sågverket är logistiskt mycket fördelaktig. Här har vi  tillgång till ett trafiknät ut i världen via både sjö, järnväg och väg. En stor andel av de färdiga produkterna transporteras till sjöss. 

Fakta om Bravikens sågverk

Driftstart: 2011
Råvara: gran- och talltimmer
Process: sågverk
Produkter: gran- och furuträvaror

 Sawmill / Sågverk
Holmen Timber Braviken Holmen Timber
Telefon: +46 11 23 50 00
Fax: +46 11 23 62 19
SE- 601 88 Norrköping
Sweden / Sverige

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019