Holmen Skog finns över nästan hela Sverige. Vi köper virke, utför avverknings- och skogsvårdsuppdrag samt sköter Holmen-koncernens egna skogar.


Holmen är en av Sveriges största skogsägare. Samtidigt är vi också en av landets största virkesköpare. Varje år anskaffar vi drygt 11 miljoner kubikmeter virke. Merparten kommer från privata skogsägare eller andra svenska skogsföretag.  

Nära 15 000 privata skogsägare har valt oss som samarbetspartner i sitt skogsbruk. 

Virket levereras till Holmen-koncernens egna industrier, andra skogsindustrier och lokala sågverk. 

Holmen Skogs dotterbolag, Holmen Mets, köper virke i Estland. 

Fakta Holmen Skog 2017 2016
Operativt resultat, Mkr 654 686
Rörelseresultat, Mkr 1 069 1 001
Investeringar, Mkr 49 30
Medelantal årsanställda 363  364
Skörd av egen skog, 1 000 m3fub 2 904 2 986
Produktiv skogsmark1), 1 000 hektar    1 042
Virkesförråd på produktiv skogsmark, milj m3sk   120

 

1) Skogsmark som kan producera minst 1 m3sk per hektar och år (i genomsnitt under beståndets växttid).

 

  Head office
Holmen Skog AB Holmen Skog
Telefon: +46 660-377 400
Hörneborgsvägen 6
891 80 Örnsköldsvik
Sweden / Sverige
VD
Sören Petersson Holmen Skog
Mobil: +46 70 322 23 34
Avdelning: VD
Hörneborgsvägen 6
891 80 Örnsköldsvik
Sweden

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019