Holmen Skog finns över nästan hela Sverige. Vi köper virke, utför avverknings- och skogsvårdsuppdrag samt sköter Holmen-koncernens egna skogar.


Holmen är en av Sveriges största skogsägare. Samtidigt är vi också en av landets största virkesköpare. Varje år anskaffar vi drygt 11 miljoner kubikmeter virke. Merparten kommer från privata skogsägare eller andra svenska skogsföretag.  

Nära 15 000 privata skogsägare har valt oss som samarbetspartner i sitt skogsbruk. 

Virket levereras till Holmen-koncernens egna industrier, andra skogsindustrier och lokala sågverk. 

Holmen Skogs dotterbolag, Holmen Mets, köper virke i Estland. 

Fakta Holmen Skog 2015 2014

Operativt resultat, Mkr

638 535

Rörelseresultat, Mkr

905 817

Investeringar, Mkr

31 86
Operativt kapital, Mkr 17 589 17 340

Medelantal årsanställda

 384 418

Skörd av egen skog, 1 000 m3fub

3 213 3 297

Produktiv skogsmark1), 1 000 hektar

 1 042 1 042

Virkesförråd på produktiv skogsmark2), milj m3sk

119 121

 

1) Skogsmark som kan producera minst 1 m3sk per hektar och år (i genomsnitt under beståndets växttid).

2) Justering har skett i förhållande till tidigare år som följd av ny mätmetod.

 

 

 

Här finns vi


Head office
Holmen Skog AB Holmen Skog
Telefon: +46 660-377 400
Hörneborgsvägen 6
891 80 Örnsköldsvik
Sweden / Sverige
VD
Sören Petersson Holmen Skog
Mobil: +46 70 322 23 34
Avdelning: VD
Hörneborgsvägen 6
891 80 Örnsköldsvik
Sweden

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Besöksadress: Strandvägen 1, Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2017