Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på

Nästan på exakt samma ställe som Holmens första handpappersbruk startades 1633 öppnade 1996 Holmens Museum.


Holmens museum drivs ideellt av tidigare anställda vid Holmens Pappersbruk i Norrköping. Museet har under årens lopp varit inhyst på olika platser inom Holmens gamla industriområde men är nu tillbaka i Strykbrädan, i helt nyrenoverade lokaler anpassade för verksamheten.

 

Papperstillverkning

Hjärtat i museet är den manuella tillverkningen av papper. Museets personal visar hur traditionell papperstillverkning går till, från friläggandet av fiber till färdigt papper. Som besökare kan du också få prova på att göra ditt eget papper. Den egna handpapperstillverkningen blir till uppskattade julkort och brevpapper som finns till försäljning i museet.

 

Handpapper från Holmens museum

 

Den helt omgjorda utställningsdelen av museet speglar via föremål, film och bild brottstycken ur Holmens brokiga historia, en historia som i stor utsträckning har format Norrköpings framväxt. Utställningen har arbetats fram i samarbete med Norrköpings stadsmuseum och med stöd av riksantikvarieämbetet. Ett samarbete med Norrköpings kommun gör att många grundskolor besöker museet, som också tar emot gruppbesök efter överenskommelse.

 

Öppettider

Museet har öppet tisdagar och torsdagar klockan 9:00-12:30 då föreningens medlemmar berättar om Holmens Bruks historia, visar bilder och filmer och tillverkar handpapper enligt gamla metoder. 

 

Du hittar oss på Laxholmstorget 3 i Industrilandskapet, Norrköping.

 

Välkommen!

 

Gör ditt eget papper!

10 st satser (A4) för handpapperstillverkning finns att låna för lärare och elever årskurs 1-6 i Norrköpings kommun. Satserna är helt kompletta och innehåller även en pappersmassa som lämpar sig bra för framställning av t ex skrivpapper. Utrustningen lånas ut helt gratis.

 

Ring och boka!

Telefon: 011-12 89 92

E-post: holmens.museum@telia.com

 

 

Holmens museum

Laxholmstorget 3

602 21 Norrköping

 

011-12 89 92

holmens.museum@telia.com


Relaterad information

Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser