Holmen-koncernens affärsområden

Holmens affärsidé är att utveckla och driva lönsam verksamhet inom tre produktinriktade affärsområden för kartong, papper och trävaror samt två råvaruinriktade affärsområden för skog och förnybar energi.


Produktinriktade affärsområden

Kartong

Iggesund Paperboard  

Papper

Holmen Paper 

Trävaror

Holmen Timber 

 

Råvaruinriktade affärsområden 

Skog

Holmen Skog 

Energi

Holmen Energi 

}

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök
  • Skriv ut

© Holmen Group 2019