Holmen offentliggör idag rapport om betalningar till myndigheter i enlighet med Lag (2015:812) om rapportering av betalningar till myndigheter.

Rapporten finns från och med idag tillgänglig på www.holmen.com.

  

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stina Sandell, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, 073 986 51 12

Denna information är sådan information som Holmen AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 juni 2021 kl. 09.00 CEST.