Nu är hållbarhetsredovisningen Holmen och omvärlden 2005 publicerad vår hemsida www.holmen.com och kan beställas under Publikationer