Som ett skogsbolag med industrier är vi beroende av att naturen är välmående, hållbar och levande – för vår planet, vår affär och för kommande generationer. Vårt mål är att alla naturligt förekommande arter ska kunna fortleva i Holmens skogar.