Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på

Som nyanställd inom Holmen Skog kommer du till ett modernt skogsföretag. Vi satsar på utveckling och ligger långt fram när det gäller att använda den senaste tekniken som stöd för verksamheten.


Inom alla de områden där våra medarbetare arbetar finns goda möjligheter till utveckling och lärande. Det bidrar till att skapa en stimulerande och kreativ arbetsmiljö och på så vis förs såväl företag som medarbetare framåt.

 

Vi strävar efter att ha en jämn fördelning av människor med olika ålder, kön, utbildning och bakgrund. Vi vill särskilt uppmuntra fler kvinnor att söka jobb hos oss eftersom det finns flest manliga medarbetare inom Holmen Skog.

 

 

 

Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser