Uppföljning av sommarpraktik Holmen Skog

Syftet med denna enkät är att med hjälp av dina synpunkter förbättra vår sommarpraktik. Svaren kommer att behandlas helt anonymt och endast i detta syfte.

Frågor markerade med * är obligatoriska.

Var informationen du fick innan du började praktiken tillräcklig?*
Fick du en bra introduktion?*
Fick du tillräcklig handledning under praktiken?*
Vilket är ditt samlade intryck av sommarens praktik?*
Har du känt dig diskriminerad, blivit utsatt för sexuella trakasserier eller mobbing under din sommarpraktik?*
Kan du tänka dig att komma tillbaka till oss fler somrar?*
An error has occurred while getting captcha image

 

 

** Om Ja, eller om du upplevt att andra blivit utsatta, kontakta gärna Sara Mähler Stab HR. sara.mahler@holmenskog.com eller mobil 073-810 94 64.

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter
  • Cookies
  • Sök
  • Skriv ut

© Holmen Group 2018