I den här filmen träffar du Sami Hauta, operatör på Bravikens pappersbruk. Sami delar med sig av sin resa och roll inom Holmen.


 

Sami Hauta, Operatör på Bravikens pappersbruk

Samis resa inom Holmen började med tre sommarjobb som ledde till vikariat och slutligen en traineeplats på Hallsta Pappersbruk. Traineeplatsen övergick till jobb på en av brukets pappersmaskiner. Efter några år flyttade Sami till Norrköping och börjande jobba på Bravikens pappersbruk där han har hunnit arbeta på både pappersmaskin 52 och 53.

 

"Att vi har ett sådant engagemang och kunnande gör mig stolt"

"Min roll är att köra vår maskin så fort som möjligt med bibehållen kvalitet, hjälpa till med problemlösning och bolla idéer med mina kollegor" berättar Sami när han ska beskriva sin roll som operatör på Pappersmaskin 53. "Att vi har ett sådant engagemang och kunnande här på Braviken, det gör mig stolt."

"Det roligaste med mitt jobb är tillfredsställelsen när man åtgärdat ett problem"

"Det roligaste med mitt jobb är tillfredsställelsen man får när man åtgärdat ett fel som hade kunnat leda till sämre produktionshastigheter eller sämre kvalitet på pappret, " konstaterar Sami.

 

"Har du ambitionen och viljan så finns det möjligheter"

Sami har hunnit med mycket under sin tid på Holmen. Det är också något han uppskattar med företaget. "Det bästa med min roll är utvecklingsmöjligheterna. Har du ambitionen och viljan så finns det alla möjligheter här på Holmen att vidareutv

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019