I den här filmen möter du Edvin Thurfjell som arbetar som produktchef för två av Iggesund Paperboards produktsegment. Edvin berättar om sin roll, hur han ser på Holmens produkter och Holmen som arbetsgivare.


 Edvin Thurfjell, produktchef på Iggesunds bruk, Iggesund Paperboard.

 

I rollen som produktchef fungerar Edvin som en mellanhand mellan bruket å ena sidan och markanden å andra sidan.”Ingen dag är den andra lik. Ena dagen jobbar jag på bruket och försöker lösa ett kvalitetsproblem, andra dagen är jag ute hos kund och diskuterar utveckling av nya produkter och framtidsutsikterna för de produkter vi har”, berättar Edvin om sin roll.

 

”Förpackningar kan vara en del av lösningen för morgondagens problem”

Edvin tror på en ljus framtid för Holmens produkter. Inte bara på grund av att de är baserade på en förnybar råvara.”Förpackningar kan vara en del av lösningen på morgondagens problem”,konstaterar Edvin. ”Man pratar ofta om ett konsumtionssamhälle, eller förpackningssamhälle, men faktum är att förpackningen skyddar det du förpackar. Till exempel så skulle matsvinnet kunna minskas genom mer effektiva förpackningar. På så vis blir förpackningen lösningen på ett stort miljöproblem.”

 

”Rötterna i en förnyelsebar råvara”

”Det bästa med att jobba på Holmen är att vi har rötterna i en förnybar råvara som vi sedan kan vidareförädla”, berättar Edvin. ”Vi kan göra detta på många olika vis, vilket innebär att det finns många olika arbetstillfällen inom Holmen. Olika saker som man kan prova på. Det här är exempelvis min tredje tjänst.”

 

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019