De är mäktiga, maskinerna på Holmens kartong- och pappersbruk. Högteknologiska som jumbojetar och i drift dygnet runt, året runt. Den avancerade tillverkningsprocessen gör att jobben inom koncernen får ett allt större kunskapsinnehåll.


Våra ingenjörer har bland annat kompetens inom kemiteknik, maskinteknik, miljö- och vattenteknik, elektroteknik eller teknisk fysik. Nedan har vi listat några av de roller som är öppna för dig som ingenjör.  

Sex av våra vanligaste ingenjörsroller

Utvecklingsingenjör: Du utvecklar nya och optimerar befintliga produkter, både i interna projekt och tillsammans med kund. Du kan även jobba med optimering av våra fabriksprocesser för förbättrad funktion eller sänkt kostnad. Du kan vara inriktad mot exempelvis pappersteknik, tryckteknik eller processkemi.  

Projektingenjör: Du har tekniskt, ekonomiskt och administrativt ansvar i större projekt, exempelvis ombyggnationer av maskiner och byggnader. Du deltar i upphandlingar, har kontakt med konsulter och leverantörer och genomför projekten. Via mässor och leverantörsbesök håller du dig uppdaterad om ny och befintlig processutrustning.

Processingenjör: Du arbetar nära produktionen i den dagliga verksamheten, utvecklar såväl processer som produkter. Du håller koll på produktkvalitet, energi- användning, verkningsgrad och produktivitet samt ansvarar för intrimning av ny utrustning. Att räkna på temperaturer, flöden och ångtryck hör till vardagen.

Produktionsingenjör: Du arbetar med den dagliga styrningen och ständiga förbättringar med inriktning på kvalitet, process, arbetsmiljö och personal. Du har en viktig roll gällande den långsiktiga planeringen av verksamheten. Du arbetar i nära samarbete med den egna personalen och våra olika serviceavdelningar.

Systemingenjör/automationsingenjör: Du arbetar med pappers- eller kartongmaskinernas kvalitetsstyrsystem, optimerar regleringar, utvecklar styralgoritmer, kontrollerar mätningar och kalibrerar mot labb. Genom egna utredningar undersöker du hur processen kan förbättras. Du håller även i utbildning av operatörer och underhållspersonal.

Underhållsingenjör: Du arbetar med att förebygga och förbättra underhållet av maskinutrustningen. Målsättningen är högsta möjliga – ekonomiskt försvarbara – tillgänglighet på produktionskritisk utrustning. I arbetet ingår detaljerade studier av utrustning och förbättringsförslag. Ofta leder utredningarna till projekt där du genomför allt från förstudie till uppstart.

 

Som ingenjör har du också möjlighet att arbeta som specialist, projektledare eller chef runtom i våra verksamheter.

 

 

Mer intressant information

Mer om yrkesrollen

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2017