Holmen arbetar aktivt för att skapa de grundläggande förutsättningarna som krävs för att utvecklas och utöva ett gott chefs- och ledarskap.


Ledarskapet inom Holmen utgår från en människosyn enligt vilken:

  • alla förtjänar att mötas med respekt
  • vi är ärliga och öppna mot varandra 
  • vi betraktar människor som aktiva och ansvarstagande med lust att utvecklas och att göra sitt bästa 
  • alla vill vara delaktiga, blir sedda och bekräftade
  • det är viktigt att ha balans mellan arbete, nära och kära och egen tid

 

 

 

 

Mer intressant information

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2018