Det är våra medarbetare som driver Holmen framåt. Utan skickliga och engagerade medarbetare skulle företaget varken fungera eller utvecklas. Men för att du ska ha framgång i din roll så krävs det att du har rätt förutsättningar för att lyckas, utvecklas och trivas – både idag och imorgon.


Tillsammans når vi framgång

Det är ett gemensamt ansvar att skapa rätt förutsättningar för dig och din roll. Ett ansvar som delas av medarbetare, chef och av företaget. Rätt förutsättningar bygger på en tydlighet kring vad du kan förvänta dig av företaget och vad vi som arbetsgivare kan förvänta oss av dig, vilka mål vi strävar efter och vilka värderingar som ska vägleda oss framåt.

Vi vill att du som medarbetare ska ha modet att ta initiativ som leder till både din egen och verksamhetens utveckling. Att framföra önskemål om förändringar, såväl i det egna arbetet som i verksamheten i stort, är viktigt för att driva utvecklingen framåt.

Varje medarbetare förväntas tillvarata de möjligheter till kompetensutveckling som erbjuds i arbetet. Att ta ansvar och aktivt söka information och att dela med sig av de kunskaper man har, är också en del i medarbetarskapet. 

Tillsammans med sin chef ansvarar medarbetaren för arbetsmiljön. Vi är alla en del av varandras arbetsmiljö, tillsammans ska vi aktivt arbeta för att bidra till ett gott arbetsklimat. Genom att behandla varandra med respekt och tolerans ska vi förhindra mobbing och kränkande särbehandling.

Balansen mellan familj, arbete och fritid är avgörande för att vi ska fungera och må bra. Det är också grunden för att vi ska känna engagemang i vårt arbete. På Holmen har vi en positiv attityd till varje människas behov av att finna balans i livet och respekterar varandras olika behov.

 

Medarbetare som lever våra värderingar

Mod, engagemang och ansvar är Holmens gemensamma värderingar. De beskriver vad vi står för och vägleder oss i vårt dagliga arbete. Holmens värderingar speglas också i många av våra medarbetarprocesser såsom utvecklingssamtal, medarbetarundersökning och våra utvecklingsprogram.

Läs mer om hur våra medarbetare lever våra värderingar

 

Ny i Holmen – en bra start...

Det är viktigt att du som ny medarbetare får en bra start hos oss på Holmen. Grunden läggs redan i rekryteringsprocessen där vi försöker ge en tydlig bild av din nya roll och Holmen som arbetsgivare. Interna mätningar visar att vi lyckats bra med detta.

Väl på plats blir du väl mottagen av din chef och dina nya arbetskamrater. Din chef ansvarar för att ge dig introduktion till din roll, arbetsgrupp och arbetsplats.

Varje år startar också ett internationellt introduktionsprogram för nyanställda tjänstemän. Syftet är att öka kännedomen om koncernen, våra produkter och ge deltagarna möjlighet att skapa ett internt starkt nätverk. Många anställda vittnar om att detta nätverk hjälpt dem under många år efter programmet.

 

Utvecklingssamtal

Alla medarbetare i Holmen erbjuds utvecklingssamtal varje år. Samtalet är viktigt, för dig, för din chef och för företaget. Det är då vi följer upp det gångna året, sätter mål och planerar din utveckling.

 

Holmens medarbetarundersökning

Holmens medarbetarundersökning tar temperaturen på koncernens enheter för att säkerställa att företaget rör sig i rätt riktning och att utvecklingen drivs framåt. Som medarbetare innebär det en möjlighet att ge din bild av Holmen som arbetsgivare. 

Holmen har genomfört medarbetarundersökningar löpande sedan 2003. Historiskt har undersökningen skett på koncernnivå, men på grund av ett växande behov att kunna mäta på mer affärsområdesspecifika områden så sker mätningarna numera på affärområdesnivå.

 

På våra hållbarhetssidor kan du läsa mer om Holmens medarbetarundersökningar

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019