Ett gott ledarskap bidrar till att stärka arbetsgruppen och öka deras motivation. Därför är det viktigt att både nya och mer erfarna chefer backas upp på alla möjliga vis. Här berättar Marianne Söderlund, chef på Iggesunds Bruk.


Att kunna lyssna och att kunna motivera andra

– det är viktigt för en chef.

 

– Jag började på Iggesunds Bruk som utvecklingsingenjör 2007. I mars 2009 blev jag chef för produkt- och teknologiutveckling. Då gick jag en kortare utbildning ”Ny som chef”. Alla nya chefer blir också erbjudna en handledare/mentor – en person med lång erfarenhet av att just vara chef.

 

Du har gått en längre ledarskapsutbildning också, eller hur?

Jag har gått HGL, Holmens grundläggande ledarutbildning. Det är en omfattande utbildning på 15 dagar fördelade under ett helt år. Vi som gick utbildningen kommer från Holmen Paper, Iggesund Paperboard, Holmen Skog och från huvudkontoret. En del var alldeles nya som chefer, medan andra hade varit det i många år.

 

Vad tycker du är viktigt hos en chef?

Först och främst att bli klar över var man själv står. Vilka är mina styrkor och svagheter? Varför agerar jag som jag gör i olika situationer? Sedan försöker jag alltid att lyssna. Det är något vi har lärt oss – aktiv lyssning. Det är också viktigt att kunna ge relevant feedback. Jag vill vara en närvarande chef, och jag vill se mina medarbetare som de personer de är, men också för vad de presterar. Jag ska såklart också förmedla vårt uppdrag, så att alla blir motiverade att arbeta för att driva företaget framåt.

 

Vad gör du för att dina medarbetare ska trivas på jobbet?

Min grupp är så otroligt bra, vi har en fin gruppdynamik. Alla har ett stort inre driv. Vi har god stämning, och det är tack vare alla i gruppen, vi har ett gemensamt ansvar för det. Men visst hittar vi på en del saker också, till exempel olika typer av teamövningar.

 

Vilka krav har du som chef på dina medarbetare?

Att de ska vilja utvecklas kompetensmässigt. Inte så att de behöver vilja bli chef – men att de ska känna att de aktivt vill bidra till sin egen, gruppens och företagets utveckling.

 

Vem kollar att du sköter ditt jobb?

Jag har kontinuerliga utvecklingssamtal med min chef. Vartannat år genomförs Holmen Inblick, vår medarbetarundersökning, där jag får betyg i form av ett ledarskapsindex.

Inom utbildningen HGL har jag också fått en utvärdering genom ett verktyg som kallas 360°. Där ställs tio frågor om mig – som besvaras av mig själv, min chef, chefens chef, mina underställda och några kollegor. Där blir jag bedömd från flera håll, det känns bra. 

 

Vad är det bästa med att vara chef?

Att jag får vara med och påverka. Både hur avdelningen ska se ut och vårt arbetsinnehåll. Och det bästa med allt, att jag får vara med och bidra till personlig utveckling på individnivå.

 

Läs mer om ledarutveckling här.

 

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019