Holmen har sedan många år arbetat för att öka andelen kvinnor i företaget. Skogsindustrin är av tradition en manlig arbetsplats. Men vi är övertygade om att organisationer fungerar som bäst när det har en bra balans mellan kvinnor och män.


Vårt arbete har gett resultat, till exempel har andelen kvinnliga chefer fördubblats på tio år. Vi har också fått in betydligt fler kvinnor i våra ledningsgrupper. Men vi är inte nöjda, utan hoppas att fler kvinnor söker sig till oss. Bland annat vill vi ha fler kvinnliga operatörer och på sikt öka antalet kvinnor som första linjens chefer.

På våra hållbarhetssidor kan du läsa mer om kvinnor i Holmen.

 

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019