Holmen är ett företag där nytänkande och utveckling står i fokus.  Det ger dig som jobbar här stora möjligheter att utvecklas och växa med oss. Det är våra medarbetare som driver Holmen framåt. Utan skickliga och engagerade medarbetare skulle företaget varken fungera eller fortsätta introducera nya spännande produkter eller förbättra vår energieffektivitet.


Förutom ett stort kompetensutbyte mellan kollegor i det dagliga arbetet så satsar Holmen mycket på att utveckla våra medarbetare. Samtliga affärsområden genomför varje år ett antal utbildningsprogram för att höja medarbetarnas kompetens. Främst handlar det om att öka yrkeskompetensen och att bli skickligare i sin roll, men det kan också handla om att kunna anta nya och större arbetsuppgifter. Kompetensutveckling är också nödvändig eftersom vi arbetar med avancerad teknik som hela tiden utvecklas.

För att tillvarata våra medarbetares potential jobbar vi även med andra verktyg än utbildningar och utvecklingsprogram. Möjligheten att ta sig an nya arbetsuppgifter, delta i projekt eller att få utökat ansvar i sin roll är några exempel som bidrar till utveckling. Holmen jobbar därför aktivt med att identifiera våra medarbetares möjliga utvecklingsvägar.

 

Hör några av våra medarbetare berätta om sin utveckling och resa inom Holmen

 

   
       

Väldigt fina utvecklingsmöjligheter

Sabine Claus, Distriktschef, beskriver sin resa på Holmen Skog och styrkan i att jobba i en koncern med hela kedjan, från råvara till produktion.

Se filmen om Sabine

 .  

Det finns en otrolig stolthet

Malin Ekroos, Sektionschef fiber, ger oss en inblick i sin resa inom Holmen och den stolthet, vilja och engagemang som hon upplever på Iggesunds bruk.

Se filmen om Malin

       

 

Möjligheter inom Holmen

En viktig anledning till att vi satsar mycket på att öka våra medarbetares kompetens är att vi vill att de ska utvecklas och göra karriär inom Holmen. Här finns stora möjligheter för den som är intresserad av att prova olika arbetsuppgifter, både inom enheten men också genom att flytta till en annan. På Holmen uppmuntrar vi intern rörlighet.

 

Bredda eller specialisera dig

Det finns många vägar för utveckling inom Holmen och en karriär behöver inte nödvändigtvis följa en given bana. Du kan till exempel välja att specialisera eller bredda dig inom ett område som intresserar dig. Inom Holmen finns många olika roller där du har chans att prova något nytt utan att byta företag.

 

Ledarskapsutveckling

Gott ledarskap är ett viktigt kugghjul i Holmens maskineri. Vi ställer höga krav på våra ledare, men ser samtidigt till att du får stöd i form av utveckling och verktyg. Ledarskapsprogram erbjuds oavsett om du är ny eller mer erfaren chef.

Läs mer om Ledarskap i Holmen

 

 

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019