Holmen är en av Sveriges största skogsägare och den växande skogen är grunden för vår verksamhet. Vi är en del av skogens kretslopp från planta till planka, där vi förädlar råvaran till allt från trä för klimatsmart byggande till förnybara förpackningar, magasin och böcker. Holmen producerar även förnybar energi från vatten- och vindkraft. Med hållbarhetstänk i alla led är Holmen med och skapar en bättre framtid.


Jobba på Holmen

 

På Holmen får du jobba med en råvara som funnits sedan urminnes tider: skogen. Vi som jobbar här har ett stort, starkt och genuint engagemang i vårt arbete. För vi tror på det vi gör. Om vi själva ska beskriva hur det är att arbeta här, så säger vi "Härliga kollegor och utmanande arbetsuppgifter i en utvecklande miljö".  Andra positiva faktorer är möjligheten att påverka det egna arbetet och sin utveckling. Det finns en stor kunskap och kompetens inom koncernen – och viljan att göra ett bra jobb och bidra till en grönare framtid är tydlig.

.

Vi lever våra värderingar

Våra värderingar - mod, engagemang och ansvar- och ett genuint hållbarhetstänk, är självklarheter för oss som jobbar här och präglar vår företagskultur. I kombination med en stor öppenhet och prestigelöshet lägger det grunden till den starka gemenskap vi har inom Holmen. Tillsammans driver vi utvecklingen och jobbar mot gemensamma mål – ett samarbete som gör det möjligt att leverera den höga kvalitet som våra kunder förväntar sig av oss.

 

Ett litet stort företag

På Holmen får du det bästa av två världar. Lokalt har vi platta organisationer med snabba beslutsvägar och korta avstånd från idé till genomförande. Det gör det lätt att nå fram med idéer till rätt person. Alla goda tankar och förslag både uppmuntras och välkomnas. Samtidigt som vi är tillräckligt små för att du ska kunna påverka, så har vi också styrkan som koncern med musklerna att genomföra utveckling och förändring. Allt detta ger utrymme för egen utveckling där du är och skapar förutsättningar för att kunna växa med oss.

 

Väx med oss

Hos oss på Holmen får du stort förtroende och ansvar. Det gör att du, inom givna ramar, kan du forma ditt arbete för att nå uppsatta mål. Det betyder att du också har möjlighet att påverka både din egen och Holmens utveckling. Vi vill att du utmanar oss, kommer med förbättringsförslag och nya idéer kring hur vi tillsammans kan ta ytterligare steg framåt. Vi investerar inte bara i att utveckla våra produkter och våra produktionsprocesser – vi satsar lika mycket på dig och dina kollegor. Tillsammans skapar vi framtiden.

 

Möjligheter på Holmen

Det finns många möjligheter inom Holmen. Är du nyfiken på vilka roller som finns hos oss och få en känsla för hur det är att jobba inom Holmen? Läs mer under Yrkesroller.

 

Möt våra medarbetare

Läs gärna mer om vad våra medarbetare tycker om sitt arbete, och om Holmen som arbetsgivare under Möt våra medarbetare

 

Arbeta och leva

Vill du bo i staden eller på landet? Vill du kunna njuta av friluftsliv i fantastiska skogar eller är du mer intresserad av musikfestivaler, konst och pubar? Eller kanske allt detta? Alternativen är flera. Vår verksamhet finns till största del i Sverige men det finns även möjligheter att söka äventyret utomlands.

 

Fakta Holmen-koncernen

  • Antal anställda (2017): 2 976
  • Affärsområden: Iggesund Paperboard, Holmen Paper, Holmen Timber, Holmen Skog och Holmen Energi
  • Hållbarhetsarbete: rapporteringsnivå GRI G4 Core och flera internationella erkännanden 

Relaterade policyer

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019