Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på

Studiebesök på ett bruk

Kontakta oss så hjälper vi dig.

Hallsta Pappersbruk - Pia Eklund tel 0175-262 86

Bravikens Pappersbruk - Angeliki Di Luca tel 011-23 65 11

Iggesunds Bruk - Marjo Backlund tel 0650-28 201

Föreläsningar, studiebesök Holmen Skog

Vid behov av föreläsare eller studiebesök och liknande för skogligt inriktade utbildningar - Ewa Faglöv tel 073-029 83 89

Holmens Museum

Holmens Museum - tel 011-12 89 92  

 

 

Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser