Hur kan kostnad och effektivitet i traktplaneringen mätas? 30hp,
2018-01-12 Nu vill vi genom ett examensarbete få hjälp att besvara följande fråga: Hur kan kostnad och effektivitet i traktplaneringen mätas? Omfattningen av en traktplanerares ansvar har förändrats de senast...
Ansök senast: 2018-02-04
Affärsområde: Holmen Skog

Ståndortsindex, 30hp,
2018-01-08 Information från fjärranalys har blivit en viktig del i planeringsarbetet, inte minst i arbetet med gallring. De som arbetar med planering av gallring anser idag att den laserdatabaserade produkten ga...
Ansök senast: 2018-02-04
Affärsområde: Holmen Skog

Produktion - Fibermullstillverkning, Hallstavik/Hallsta pappersbruk
2017-11-17 Hallsta pappersbruk tillverkar fibermull av den restprodukt som blir av tillverkningen av papper. Vi behöver få fram analyser och metoder för hur vi ska kunna utveckla denna produkt.
Ansök senast: 2018-02-15
Placeringsort: Hallstavik/Hallsta pappersbruk
Affärsområde: Holmen Paper

Underåll - Förebyggande underhåll av elmotorer, Hallstavik/Hallsta pappersbruk
2017-11-17 Elmotorer är en förutsättning för processindustrin. Antalet och modellerna är många och underhållet utgör en stor kostnad. På vilket sätt säkerställs så hög till-gänglighet som möjligt? Hur utförs ett...
Ansök senast: 2018-02-15
Placeringsort: Hallstavik/Hallsta pappersbruk
Affärsområde:

Logistik - Automatiserad planering av bilutlastning, Hallstavik/Hallsta pappersbruk
2017-11-17 Hallsta tillverkar ca 550.000 ton pappersrullar per år. Drygt hälften av dessa lastas på bil. Hantering och styrning av inkommande bilar samt förberedelser med framkörning av rullar till lastramp mm. ...
Ansök senast: 2018-02-15
Placeringsort: Hallstavik/Hallsta pappersbruk
Affärsområde: Holmen Paper

Logistik - Magasinsplanering, Hallstavik/Hallsta pappersbruk
2017-11-15 Hallsta har magasin för ca 18.000 ton pappersrullar. Under de senaste 10 åren har antalet order ökat kraftigt samtidigt som dessa har blivit mindre. Detta medför att antalet fack i magasinet inte har ...
Ansök senast: 2018-02-15
Placeringsort: Hallstavik/Hallsta pappersbruk
Affärsområde: Holmen Paper

Gallringsmetod, 15hp,
2017-10-23 Valet av metod och maskinstorlek i gallring har stor påverkan på gallringsresultatet, både i termer av avverkningskostnad, kvalitet på utförandet och skador på mark och kvarvarande bestånd. Vi kommer ...
Ansök senast: 2018-01-31
Affärsområde: Holmen Skog
Lediga tjänster sorterade efter affärsområde
Lediga tjänster sorterade efter placeringsort


Kontakter från rekryteringskonsulter och annonssäljare gällande pågående rekryteringar undanbedes.

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2018