Optimal kalmarkstid, 30 hp,
2017-01-12 Holmen Skogs mål är att förbättra beslutsunderlaget för att bestämma optimal kalmarkstid. Examensarbetets syfte är att undersöka hur föryngringsresultat och konkurrenssituation varierar med olika t...
Ansök senast: 2017-01-31
Affärsområde: Holmen Skog

Markberedning med grävmaskin, 15 hp,
2017-01-12 Holmen Skogs mål är att ta fram beslutsstöd för när markberedning med grävmaskin ska användas ur kvalitets- och kostnadsaspekt. Examensarbetet syftar till att beskriva lämpliga förutsättningar för ...
Ansök senast: 2017-01-31
Affärsområde: Holmen Skog

Jämställdhet på Holmen Skog, 30 hp,
2017-01-12 Holmen Skog arbetar just nu med att ta fram en strategi för ett aktivt jämställdhetsarbete. Arbetet utgår från Holmens gemensamma värderingar mod, engagemang. Vårt mål är att skapa en långsiktig och h...
Ansök senast: 2017-01-31
Affärsområde: Holmen Skog

Analys av skogsbiologernas naturvärdesbedömning jmf mot nyckelbiotoper, 30 hp,
2017-01-12 Holmen Skogs mål är att kunna använda samma bedömningsmetod som tidigare men med säkrare bedömning av gränsen för nyckelbiotoper. Syfte med examensarbetet är att göra naturvärdesbedömningar med Sko...
Ansök senast: 2017-01-31
Affärsområde: Holmen Skog

Brandkronologi på Hokaberg i Härjedalen, 30 hp,
2017-01-12 Holmen Skogs mål är att göra en brandkronologi för att fastställa vilka brandår som har präglat Hokaberg och hur de naturvärden i form av brandljud, lågor och brandstubbar har uppkommit. Syfte med ...
Ansök senast: 2017-01-31
Affärsområde: Holmen Skog

Maskinlagens tillämpning av metoden Spårlös Drivning på Holmen Skog, 30 hp,
2017-01-12 Holmen Skogs mål är att åstadkomma mindre markskador genom planering, förebyggande åtgärder och att avverkningen genomförs på ett skonsamt sätt. Syftet med examensarbetet är att identifiera brister...
Ansök senast: 2017-01-31
Affärsområde: Holmen Skog
Lediga tjänster sorterade efter affärsområde
Lediga tjänster sorterade efter placeringsort


Kontakter från rekryteringskonsulter och annonssäljare gällande pågående rekryteringar undanbedes.

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Besöksadress: Strandvägen 1, Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2017