När du gör ditt exjobb på Holmen får du chansen att fördjupa dig i ett relevant och intressant område, samtidigt som du får möjlighet att utvecklas. Under tiden kommer du kanske också fram till att Holmen är rätt arbetsgivare för dig.


Hur går jag tillväga?

Om du vill göra ditt exjobb på Holmen, gå till Aktuella exjobb.

Du kan också kontakta någon av våra kontaktpersoner för exjobb. 

 

På Holmens bruk

tillverkas papper och kartong av ved, vatten och el. Processen är så teknikintensiv och komplex att det fortfarande finns mängder av obesvarade frågor, som exempelvis: Vilka nya användningsområden finns det för restprodukter som bildas vid tillverkningsprocessen? Hur kan vi optimera energiförsörjningen? Hur kan vattenreningen göras effektivare? För att bara nämna några få...

 

I Holmens skogar

växer vår fantastiska råvara. Med ett hållbart skogsbruk ökar tillväxten samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras. Vi jobbar ständigt med att utveckla vår verksamhet inom frågor som gallring och planering.

  

Exempel på fördjupningsområden för inspiration:

 

Processer och maskinteknik:

· Kartläggning av störsubstanser på pappersmaskinerna.

· Materialbalanser i delsystem.

· Cellulosafiberns och fiberbehandlingens inverkan på specifika produktegenskaper.

· Optimering/utveckling av processer, metoder och produkter.

· Jämförelser mellan analysmetoder och/eller analysinstrument.

· Byte av plastbeläggning av kartong till biobaserade barriärer.

· Minskade fiberförluster.

· Utnyttja restprodukter till nya användningsområden.

 

Miljö:

· Efterbehandling av bioslammet.

· Utredning kring nedbrytbarhet av tillsatskemikalierester.

· Processkemikaliers inverkan på miljö, kvalitet och produktivitet.

 

Ekonomi, logistik och it:

· Framtagning av relevanta nyckeltal.

· Lönsamhetsberäkning per produkt och pappersmaskin.

· Lönsamhetsmodeller för innovationer.

· Optimering av lageromsättning och inköpsrutiner.

· Produktionsplanering.

· Leverantörsbedömningar.

· IT-kommunikation.

· Affärssystem.

 

Energi:

· Utredning om energibesparingar.

· Styrtekniska optimeringar exempelvis kvalitetsstyrning.

· Uppföljning/optimering/övervakning av statistisk processövervakning.

· Värmebalanser i delsystem.

 

Skog:

· Gallringsmetod.

· Traktplanering.

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019