Drifttekniker
Ted Jönsson Holmen Energi
Telefon: +46 72 725 04 81
Mobil: +46 72 725 04 81
Avdelning: Holmen Energi, Vattenkraft
Hörneborgsvägen 6
SE-891 80 Örnsköldsvik
Sweden / Sverige
Drifttekniker
Ted Jönsson
Holmen Energi
Hörneborgsvägen 6
SE-891 80 Örnsköldsvik
Sweden / Sverige
Telefon: +46 72 725 04 81
Mobil: +46 72 725 04 81