Administratör vd-kansli
Susanne Sjökvist Holmen Skog
Mobil: +46 70 575 98 12
Avdelning: Stab HR
Hörneborgsvägen 6
891 80 Örnsköldsvik
Sweden
Administratör vd-kansli
Susanne Sjökvist
Holmen Skog
Hörneborgsvägen 6
891 80 Örnsköldsvik
Sweden
Mobil: +46 70 575 98 12